Znajdź nas na Facebooku

Egzamin radiooperatora

Egzamin SRC/LRC Terminy egzaminów
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

Po kursie SRC lub LRC należy przystąpić do egzaminu państwowego na odpowiednie świadectwo. Egzaminy są organizowane w delegaturach UKE na terenie kraju zgdodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych, publikowanym na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Egzamin składa się z dwóch części. Część testowa obejmuje pytania jednokrotnego wyboru. Część praktyczna obejmuje obsługę urządzeń radiokomunikacyjnych stosowanych w żegludze morskiej.
Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe świadectwo SRC lub LRC. Jest to jedyne uznawane, polskie uprawnienie tego typu.

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

UWAGA!
Aby przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie należy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem wysłać do UKE wypełniony wniosek o wydanie świadectwa wraz z dwoma zdjęciami oraz potwierdzenie wniesienia na konto UKE opłaty 125zł - SRC / 145 zł - LRC za egzamin i wydanie świadectwa.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Wszystkie wnioski najlepiej składać bezpośrednio lub przesyłać (zalecany priorytet) do delegatury UKE w Gdyni. Dane teleadresowe Delegatury znajdują się na formularzu wniosku. Nie są akceptowane kopie wniosków, przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Powyższe informacje oraz wymagania egzaminacyjne i uprawnienia opisane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99).

Zestaw pytań testowych, harmonogram egzaminów UKE, wniosek o wydanie świadectwa w załącznikach do pobrania u dołu strony.


Kursy radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC w charter.edu.pl - harmonogram
Kursy radiooperatora łączności dalekiego zasięgu LRC w charter.edu.pl- harmonogram

Terminy kursów

Terminy kursów

30.05.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Warszawa 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/909.06.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC, Rozpoczęcie godz.16.15,  Delegatura UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 7009.06.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.15 Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 10311.06.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Rzeszów 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.00 Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17


ul. Leśna 1, Rzeszowski Klub Kajakowy (okolice rezerwatu Lisia Góra)


15.06.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A18.06.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Kraków (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świętokrzyska 1218.06.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Warszawa 

SRC, Rozpoczęcie godz. 17.00. UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/922.06.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)26.06.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Wrocław (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 12.00 Delegatura UKE we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-1729.06.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 329.06.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 6929.06.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-213.07.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-220.07.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 327.07.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A14.09.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)14.09.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A14.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Opole (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 17.00 delegatura UKE w Opolu , ul. Łokietka 215.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Olsztyn 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Delegatura UKE w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego117.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Kraków (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świętokrzyska 1221.09.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 321.09.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-222.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC, Rozpoczęcie godz.16.15,  Delegatura UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 7022.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.15 Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 10324.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 17.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/925.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Siemianowice Śląskie (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 09.00 Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego7525.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Bydgoszcz 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 2325.09.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Kołobrzeg  

SRC/LRC Rozpoczęcie godz. 11.00 Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 2125.09.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Poznań 

SRC Rozpoczęcie godz. 13.00 Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 5428.09.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 6912.10.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)12.10.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A19.10.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 6919.10.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 319.10.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-222.10.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Rzeszów 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.00 Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17


ul. Leśna 1, Rzeszowski Klub Kajakowy (okolice rezerwatu Lisia Góra)


24.10.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/924.10.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/926.10.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Lublin 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.30 Delegatura UKe w Lublinie, ul. T. Zana 38C06.11.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Wrocław (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 12.00, Delegatura UKE we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-1716.11.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A19.11.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Kraków (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świętokrzyska 1223.11.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)23.11.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 324.11.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC, Rozpoczęcie godz.16.15,  Delegatura UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 7024.11.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.15 Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 10327.11.2020

Cena: 125 zł

Egzamin radiooperatora
Siemianowice Śląskie (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 09.00 Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego7530.11.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 6930.11.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-207.12.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A12.12.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE) 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.0. UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/914.12.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Szczecin 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-221.12.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 6921.12.2020

Cena: 125/145

Egzamin radiooperatora
Gdynia 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3Termin Lokalizacja kursu Cena

30.05.2020

Egzamin radiooperatora
Warszawa
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9


125 zł

09.06.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC, Rozpoczęcie godz.16.15,  Delegatura UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70


125 zł

09.06.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.15 Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103


125 zł

11.06.2020

Egzamin radiooperatora
Rzeszów
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.00 Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17


ul. Leśna 1, Rzeszowski Klub Kajakowy (okolice rezerwatu Lisia Góra)

125 zł

15.06.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A


125/145

18.06.2020

Egzamin radiooperatora
Kraków (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12


125 zł

18.06.2020

Egzamin radiooperatora
Warszawa
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 17.00. UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9


125 zł

22.06.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)


125/145

26.06.2020

Egzamin radiooperatora
Wrocław (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 12.00 Delegatura UKE we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17


125 zł

29.06.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3


125/145

29.06.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69


125/145

29.06.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


125/145

13.07.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


125/145

20.07.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3


125/145

27.07.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A


125/145

14.09.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)


125/145

14.09.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A


125/145

14.09.2020

Egzamin radiooperatora
Opole (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 17.00 delegatura UKE w Opolu , ul. Łokietka 2


125 zł

15.09.2020

Egzamin radiooperatora
Olsztyn
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Delegatura UKE w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego1


125 zł

17.09.2020

Egzamin radiooperatora
Kraków (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12


125 zł

21.09.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3


125/145

21.09.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


125/145

22.09.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC, Rozpoczęcie godz.16.15,  Delegatura UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70


125 zł

22.09.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.15 Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103


125 zł

24.09.2020

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 17.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9


125 zł

25.09.2020

Egzamin radiooperatora
Siemianowice Śląskie (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 09.00 Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego75


125 zł

25.09.2020

Egzamin radiooperatora
Bydgoszcz
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23


125 zł

25.09.2020

Egzamin radiooperatora
Kołobrzeg
 

SRC/LRC Rozpoczęcie godz. 11.00 Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 21


125/145

25.09.2020

Egzamin radiooperatora
Poznań
 

SRC Rozpoczęcie godz. 13.00 Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54


125 zł

28.09.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69


125/145

12.10.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)


125/145

12.10.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A


125/145

19.10.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69


125/145

19.10.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3


125/145

19.10.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


125/145

22.10.2020

Egzamin radiooperatora
Rzeszów
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.00 Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17


ul. Leśna 1, Rzeszowski Klub Kajakowy (okolice rezerwatu Lisia Góra)

125 zł

24.10.2020

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9


125 zł

24.10.2020

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.00 Urząd Kominikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9


125 zł

26.10.2020

Egzamin radiooperatora
Lublin
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.30 Delegatura UKe w Lublinie, ul. T. Zana 38C


125 zł

06.11.2020

Egzamin radiooperatora
Wrocław (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 12.00, Delegatura UKE we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17


125 zł

16.11.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A


125/145

19.11.2020

Egzamin radiooperatora
Kraków (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 11.00 Delegatura UKE w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12


125 zł

23.11.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz.11.30 Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)


125/145

23.11.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3


125/145

24.11.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC, Rozpoczęcie godz.16.15,  Delegatura UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70


125 zł

24.11.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.15 Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103


125 zł

27.11.2020

Egzamin radiooperatora
Siemianowice Śląskie (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 09.00 Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego75


125 zł

30.11.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69


125/145

30.11.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


125/145

07.12.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A


125/145

12.12.2020

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.0. UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9


125/145

14.12.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


125/145

21.12.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69


125/145

21.12.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3


125/145
 

Załączniki do pobrania

Pobierz plik pdf Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2020
Pobierz plik pdf Materiały do egzaminu testowego LRC
Pobierz plik pdf Materiały do egzaminu testowego SRC
Pobierz plik pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
Pobierz plik pdf Wniosek o wydanie świadectwa radiooperatora

Formularz kontaktowy 

* - pola wymagane

 

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

33 814 80 70

pn - pt  8:00 - 16:00
Kontakt telefoniczny

511 367 070

pn - pt  8:00 - 16:00

Opinie o naszej firmie i usługach

Lena Waśniewska i Paweł Sadowski

Charter.pl ma szeroką gamę szkoleń, zarówno praktycznych jak i teoretycznych

Charter.pl ma szeroką gamę szkoleń, zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Pomagają w doborze szkolenia  życzliwie i konkretnie. Gdy byłam w 7 m-cu ciąży i pchałam się na manewrówkę w październiku to Ola bardzo rzeczowo podeszła do tematu, wyjaśniła warunki, poprosiła o konsultację z lekarzem - zamiast powiedzieć "ciężarnych nie bierzemy" - bardzo nam się podobało takie podejście.

 

Czarter jachtu chorwacja
Księgarnia morska
ISSA - Federacja Szkół Żeglarskich
STCW.pl
Czas na MOLO
AUTOTEST
Marina Karsibór