Sternik motorowodny z AUTOTEST

Sternik motorowodny z AUTOTEST

Co daje patent sternika motorowodnego i jak go zdobyć?

Sternik motorowodnym to pierwszy stopień uprawnień do prowadzenia jachtów motorowych (również skuterów wodnych, łodzi typu RIB i innych).
Posiadacz tych uprawnień może prowadzić po wodach śródlądowych (jeziora, rzeki, zalewy) jachty motorowe bez ograniczeń mocy silników czy też długości kadłuba.
Natomiast po wodach morskich w porze dziennej,w odległości 2 Mm (ok. 4 km) od brzegu może prowadzićjachty motorowe o długości kadłuba do 12 m.

Jak przebiega szkolenie i egzamin?

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych (w 2 blokach po 6 godzin) oraz 3 godziny zajęć praktycznych na jachcie motorowym. Szkolenia realizujemy przeważnie w dwu wariantach:

 1. weekend:
  - piątek od godziny 16:00 teoria (6h)
  - sobota zajęcia praktyczne w grupach po 3-4 osoby godziny uzgadniane z instruktorem, następnie teoria (6 h)
  - niedziela – do południa praktyka, po południu: egzamin państwowy
 2. w tygodniu:
  - 1 i 2 dzień kursu: od godziny 16:00 teoria (po 6h)
  - godziny zajęć praktycznych uzgadniane indywidualnie z instruktorem w 2 i 3 dniu kursu
  - egzamin państwowy: popołudniu w 3 dniu kursu.

Egzamin państwowy składa się z: części teoretycznej (test 75 pytań) oraz praktycznej (manewry jachtem motorowym). Aby przystąpić do egzaminu należy mieć ukończone 14 lat (osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę obojga rodziców na uczestnictwo w egzaminie).

Ile to kosztuje i co jest ujęte w cenie?

Koszt szkolenia dla Klientów AUTOTEST to 500 zł/os.(zamiast ceny 550 zł). W cenie szkolenia są dwa podręczniki (podstawy motorowodne oraz zestaw testów), wykłady i konsultacje oraz szkolenie praktyczne na jachcie motorowym.

Odrębnym kosztem jest opłata egzaminacyjna wynosząca: 250 zł (dla osób do 26. roku życia uczących się i posiadających ważną legitymację jest to kwota: 125 zł).

Po zdanym egzaminie wydanie patentu kosztuje 50 zł (dla osób do 26. roku życia uczących i posiadających ważną legitymację jest to kwota: 25 zł). Te opłaty są wnoszone na konta ośrodka egzaminacyjnego i instytucji wydającej patenty.

Jak zapisać się na szkolenie?

 • zadzwonić pod numer telefonu: +48 33 814 80 70 lub +48 511 367 070 (pn-pt w godz: 08:00-16:00).
 • wysłać e-mail na adres: info@charter.edu.pl
 • wejść na stronę: www.charter.edu.pl i zapisać się na szkolenie w wybranym terminie - możesz to zrobić tutaj.

W przypadku dokonania wpłaty on-line (bez rabatu), przysługujący rabat w kwocie 50 zł zostanie zwrócony na wskazany rachunek bankowy.

Co zrobić aby skorzystać z rabatu?

Osoba zgłaszająca się na szkolenie sternika motorowodnego do charter.edu.pl sp.j. otrzymuje rabat w kwocie 50 zł brutto na podstawie okazanego paragonu lub faktury VAT za przegląd samochodu w AUTOTEST Sp. z o.o. dokonany nie dawniej niż 12 miesięcy przed datą uiszczenia opłaty za szkolenie. Przegląd jednego samochodu uprawnia do rabatu dla jednej osoby lub kilku osób zgłaszających się równocześnie. Maksymalny rabat dla jednej osoby to 50 zł brutto. Rabaty udzielone na podstawie różnych programów promocyjnych nie sumują się, Klient wybiera z którego rabatu będzie korzystał, do jednej transakcji może być zastosowany nie więcej niż jeden rabat.

Paragony lub faktury potwierdzające uprawnienie do uzyskania rabatu można okazać przed szkoleniem lub przesłać ich zdjęcie/skan poprzez e-mail lub mms.

Zobacz harmonogram i zapisz się na kurs

 

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.