Egzamin radiooperatora

Egzamin radiooperatora
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

Po kursie SRC lub LRC należy przystąpić do egzaminu państwowego na odpowiednie świadectwo. Egzaminy są organizowane w delegaturach Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Jest on publikowany na stronie internetowej UKE.

 

Egzamin składa się z dwóch części.
Część teoretyczna obejmuje pytania testowe jednokrotnego wyboru.
Część praktyczna obejmuje obsługę urządzeń radiokomunikacyjnych stosowanych w żegludze morskiej.
Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe świadectwo SRC lub LRC. Jest to jedyne uznawane, polskie uprawnienie tego typu.

 

Osoba, które chcą przystąpić do egzaminu (także poprawkowego lub uzupełniającego) musi zalogować się na stronie Urzędu komunikacji Elektronicznej (można zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub założyć własne konto na stronie UKE):

https://egzaminy.uke.gov.pl/pl

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy uiścić przed zapisaniem się na egzamin.

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe najpóźniej 14 dni przed terminem sesji.
O kolejności przystąpienie do egzaminu decyduje data zgłoszenia. Jeśli wniosek zostanie źle wypełniony nie będzie można przystąpić do egzaminu.
Po zgłoszeniu każda osoba otrzyma maila zwrotnego (najpóźniej 3 dni robocze po zgłoszeniu) o zakwalifikowaniu się na egzamin.

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Operator łączności bliskiego zasięgu - SRC
Egzamin 100 zł/os.
Wydanie świadectwa 25 zł/os.

Operator łączności dalekiego zasięgu - LRC
Egzamin 120 zł/os.
Wydanie świadectwa 25 zł/os.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Powyższe informacje oraz wymagania egzaminacyjne i uprawnienia opisane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99).

Kursy radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC w charter.edu.pl - harmonogram
Kursy radiooperatora łączności dalekiego zasięgu LRC w charter.edu.pl- harmonogram

Załączniki do pobrania

pdf Materiały do egzaminu testowego SRC
pdf Materiały do egzaminu testowego LRC
pdf Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2023
pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.