Egzamin radiooperatora

Egzamin radiooperatora
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

Po kursie SRC lub LRC należy przystąpić do egzaminu państwowego na odpowiednie świadectwo. Egzaminy są organizowane w delegaturach Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Jest on publikowany na stronie internetowej UKE.

Egzamin składa się z dwóch części.
Część teoretyczna obejmuje pytania testowe jednokrotnego wyboru.
Część praktyczna obejmuje obsługę urządzeń radiokomunikacyjnych stosowanych w żegludze morskiej.
Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe świadectwo SRC lub LRC. Jest to jedyne uznawane, polskie uprawnienie tego typu.

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Aby przystąpić do egzaminu należy zalogować się na stronie UKE (poprzez profil zaufany lub założyć konto) i złożyć elektroniczny wniosek, najpóźniej 7 dni przed egzaminem.

 

https://egzaminy.uke.gov.pl/pl

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy uiścić przed zapisaniem się na egzamin.

 

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 7 dni przed terminem sesji.
O kolejności przystąpienie do egzaminu decyduje data zgłoszenia. Jeśli wniosek zostanie źle wypełniony nie będzie można przystąpić do egzaminu.
Po zgłoszeniu każda osoba otrzyma maila zwrotnego (najpóźniej 3 dni robocze po zgłoszeniu) o zakwalifikowaniu się na egzamin.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Powyższe informacje oraz wymagania egzaminacyjne i uprawnienia opisane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99).

Zestaw pytań testowych, harmonogram egzaminów UKE.


Kursy radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC w charter.edu.pl - harmonogram
Kursy radiooperatora łączności dalekiego zasięgu LRC w charter.edu.pl- harmonogram

Terminy kursów

Terminy kursów

Termin Lokalizacja kursu Cena

24.11.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC, Rozpoczęcie godz.16.15,  Delegatura UKE w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70


Cena:
125 zł

24.11.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 16.15 Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103


Cena:
125 zł

27.11.2020

Egzamin radiooperatora
Siemianowice Śląskie (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 09.00 Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego75


Cena:
125 zł

30.11.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69


Cena:
125/145

30.11.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


Cena:
125/145

07.12.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

LRC/SRC, Rozpoczęcie godz.13.00- Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Polska 13A


Cena:
125/145

12.12.2020

Egzamin radiooperatora
Warszawa (UKE)
 

SRC, Rozpoczęcie godz. 10.0. UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9


Cena:
125/145

14.12.2020

Egzamin radiooperatora
Szczecin
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.30 Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2


Cena:
125/145

21.12.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz 13.00 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69


Cena:
125/145

21.12.2020

Egzamin radiooperatora
Gdynia
 

SRC/LRC, Rozpoczęcie godz. 13.00 Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3


Cena:
125/145

Załączniki do pobrania

pdf Materiały do egzaminu testowego SRC
pdf Materiały do egzaminu testowego LRC
pdf Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2020
pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.