Znak Jakości MSEUS

charter.edu.pl sp.j. posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES)

Bardzo miło nam poinformować, że po przeprowadzonym audycie, nasza firma uzyskała  Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), który jest gwarancją prowadzenia szkoleń na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
MSUES to model badania składający się z 20 standardów opisujących całokształt procesów zapewniających wysoką jakość usług edukacyjno-szkoleniowych. Standardy te zostały podzielone na cztery grupy, obejmujące wskaĽniki, które opisują odpowiednio: przebieg usługi edukacyjnej, kadrę szkoleniową, warunki organizacyjne oraz system zarządzania jakością usług. Do każdego standardu dobrano obserwowalne kryteria, które po zbadaniu pozwalają określić stopień spełnienia standardów przez daną placówkę szkoleniową. MSUES opisuje podstawowe kryteria, które musi spełniać każda jednostka szkoleniowa chcąca posiadać Znak Jakości MSUES. Model zawiera również kryteria dodatkowe, które wykraczają ponad wymagany standard.
Legitymowanie się znakiem jakości MSUES pozwala na zaistnienie podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (PARP) w charakterze dostawcy usług szkoleniowych. 

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych - PL
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych - PL