Znajdź nas na Facebooku

Baza wiedzy

Focza kamizelka ratunkowa

Focza kamizelka ratunkowa

Foki Weddella zamieszkują wybrzeże Antarktydy. Pozostają tam, żywiąc się rybami i kałamarnicami nawet wtedy, gdy morze zamiera. Aby znaleźć dorsze, muszą nurkować bardzo głęboko. Kiedy podczas pewnego eksperymentu założono tym fokom głębokościomierze, okazało się, że potrafią zanurzyć się na głębokość prawie 500 metrów,

Czytaj więcej »

Podwodny rejs dookoła świata USS „Tritona”

Podwodny rejs dookoła świata USS „Tritona”

Między lutym i majem 1960 r. atomowa łódź podwodna USS „Triton” opłynęła pod wodą Ziemię. Pokonała tę trasę, co na początku XVI w. portugalski żeglarz Ferdynand Magellan, który jako pierwszy opłynął nasz glob. „Triton” pokonał trasę długości 41500 mil w ciągu dwunastu tygodni, podczas gdy Magellan potrzebował na to trzech lat.

Czytaj więcej »

Alfabet fonetyczny ICAO

Alfabet fonetyczny ICAO

Alfabet fonetyczny ICAO znany również jako Alfabet fonetyczny NATO czy Międzynarodowy alfabet fonetyczny – najbardziej rozpowszechniony system literowania wyrazów w pewnych specyficznych zastosowaniach, np. w żeglarstwie podczas prowadzenia komunikacji radiowej, gdzie każdej literze alfabetu odpowiada ustalone słowo.

Alfabetu uczymy się jako małe dzieci, TEGO alfabetu będziemy się uczyć jako "duże dzieci". Gwarantuję Wam, na 100% się przyda jego znajomość.
No to na co jeszcze czekamy? - "Delta Oscar November Alpha Uniform Kilo India" !

Czytaj więcej »

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

Rozporządzenie określa:
1) wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej „Konwencją STCW”, oraz warunki ich uzyskiwania;
2) tryb oraz szczegółowe kryteria uznawania ośrodków szkolących załogi jachtów komercyjnych oraz sposób prowadzenia audytów tych ośrodków;

Czytaj więcej »

Największy statek świata napędzany LNG

Największy statek świata napędzany LNG

W końcu nastał taki dzień, że zaczęliśmy zastanawiać się nad środowiskiem. Nie od dzisiaj wiemy, że musimy zadbać o nasze wody morskie czy atmosferę. Armatorzy i marynarze.... również ruszyli do boju. Pierwszy, jakże ciekawy krok to statki napędzane ekologicznym paliwem LNG. W ten sposób powstał masowiec "Ilshin Green Iris". Jest on obecnie największym statkiem o 50.000 dwt., napędzanym ekologicznym paliwem LNG.

Czytaj więcej »

Chińska Pętla

Chińska Pętla

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.43

Akademia Pana Supełka, przedstawia Wam kolejny bardzo oryginalny i efektywny węzeł, który ma przede wszystkim zastosowanie dekoracyjne. A tym węzłem jest CHIŃSKA PĘTLA.

Czytaj więcej »

Wyposażenie radiowe

Wyposażenie radiowe

Często pojawiają się wątpliwości, dotyczące wyposażenia jachtu w urządzenia radiowe. Wszystko zależy od obszaru żeglugi, w którym statek ma pływać. Konwencja SOLAS dzieli taki sprzęt na tzw. wyposażenie "podstawowe" oraz "dodatkowe".

Czytaj więcej »

Gorący ziemniak III...alarm DISTRESS DSC HF

Gorący ziemniak III...alarm DISTRESS DSC HF

Dzisiaj omówimy problem postępowania radiooperatora po odebraniu alarmowania w niebezpieczeństwie "Distress Alert" na DSC, ale na częstotliwościach z zakresu fal krótkich HF.

Czytaj więcej »

Zmiana regulaminu dotyczącego przyznawania patentów motorowodnych na podstawie uprawnień zawodowych

Zmiana regulaminu dotyczącego przyznawania patentów motorowodnych na podstawie uprawnień zawodowych

24.01.2018 roku Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego opublikował nowy "regulamin dotyczącego przyznawania patentów motorowodnych na podstawie uprawnień zawodowych". Wynika z niego jasno, że staż potrzebny do otrzymania patentu Motorowodnego Sternika Morskiego czy Kapitana Motorowodnego, musi obywać się wyłącznie na jednostkach przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej.

Czytaj więcej »

Artykuł 37a Ustawy o Żegludze Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 roku wraz z późniejszymi zmianami

Artykuł 37a Ustawy o Żegludze Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 roku wraz z późniejszymi zmianami

Warunki prowadzenia statków do uprawiania turystyki wodnej, dokument kwalifikacyjny
1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej "uprawianiem turystyki wodnej", wymaga:
     1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
     2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:
     1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;
     2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
     3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.

Czytaj więcej »

Gorący ziemniak II...alarm DISTRESS DSC MF

Gorący ziemniak II...alarm DISTRESS DSC MF

Kolejna sprawa związana z tematem "postępowanie radiooperatora po odebraniu alarmowania" tym razem na DSC MF. Co robić?

Czytaj więcej »

Gorący ziemniak I...odebrałem alarm DISTRESS DSC VHF

Gorący ziemniak I...odebrałem alarm DISTRESS DSC VHF

Dzisiaj ważna sprawa, budząca wiele wątpliwości na kursach i egzaminach radiooperatora SRC. Co robić po odebraniu alarmowania w niebezpieczeństwie w zakresie VHF?

Czytaj więcej »

Pętla Zaciskowa Regulowana

Pętla Zaciskowa Regulowana

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.42

Akademia Pana Supełka w piękny zimowy styczniowy dzień chce Wam zaprezentować kolejny, bardzo przydatny węzeł z rodziny pętli ruchomych - a jest nim PĘTLA ZACISKOWA REGULOWANA.

Czytaj więcej »

Kanapka, czyli podsystemy, podsystemy...

Kanapka, czyli podsystemy, podsystemy...

W łączności alarmowej i bezpieczeństwa (system GMDSS) istotny jest podział środków radiokomunikacji morskiej na tzw. podsystemy składowe. Dzięki temu możemy alarmować w niebezpieczeństwie ręcznie i automatycznie, prowadzić wywołania bezpieczeństwa i ogólne, automatycznie odbierać ostrzeżenia nawigacyjne, meteorologiczne, pilne oraz prognozy pogody. Jednym słowem mamy łączność z lądem.

Czytaj więcej »

Pętla Zaciskowa

Pętla Zaciskowa

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.41

Kolejny rok Pan Supełek jest razem z Wami. Uczy i pokazuje, jak w prosty sposób można nauczyć się węzłów, które są zarówno żeglarzom oraz pasjonatom żeglarstwa potrzebne zarówno na co dzień, jak i podczas dalekich wypraw.

W Nowy Rok, Pan Supełek postanowił rozpocząć od kolejnego ważnego działu węzłów, do którego możemy zaliczyć pętle ruchome. Przedstawicielem tego węzła jest PĘTLA ZACISKOWA.

Czytaj więcej »

Na skróty... w radiokomunikacji

Na skróty... w radiokomunikacji

W ostatniej części pisaliśmy o funkcjach spełnianych przez system GMDSS. Niezwykle ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jaki wpływ na nasze bezpieczeństwo na morzu mają sprawnie funkcjonujące urządzenia radiokomunikacyjne oraz wykwalifikowany personel.

Czytaj więcej »

Funkcje GMDSS?

Funkcje GMDSS?

Wymagania radiokomunikacyjne musi spełniać każda stacja statkowa na podstawie konwencji SOLAS oraz każda administracja morska. Skoro już tyle mówimy o systemie GMDSS, pora zadać pytanie o podstawowe funkcje, które on spełnia:

Czytaj więcej »

Magiczne obszary

Magiczne obszary

Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa GMDSS obejmuje całokształt środków radiokomunikacyjnych mających zapewnić nam bezpieczeństwo radiowe w czasie podróży morskiej. Urządzenia radiokomunikacyjne wchodzące w skład systemu GMDSS posiadają różne właściwości i ograniczenia co do zasięgu, dlatego też morza i oceany podzielono na obszary A1-A4.

Czytaj więcej »

Związ Podwójny

Związ Podwójny

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.40

Akademia Pana Supełka nie tylko przedstawia węzły, ale również zaznajamia naszych żeglarzy oraz pasjonatów wód i oceanów ze splotami, linami, czy różnego rodzaju innymi połączeniami lin. Dlatego też w dniu dzisiejszym Pan Supełek chce przedstawić Wam kolejny związ - ZWIĄZ PODWÓJNY.

Czytaj więcej »

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało "Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów". Celem publikacji jest ułatwienie poruszania się w obowiązujących normach prawnych i ich praktycznym stosowaniu.

W przewodniku tym znajdziemy takie zagadnienia jak: oznakowania jednostki, informacje dotyczące jej rejestracji, bezpieczeństwa, wymagania techniczne, przeglądy, wykazy aktów prawnych i wiele, wile innych bardzo przydatnych informacji.

Czytaj więcej »

Ocean Phoenix 360 - wielka oczyszczalnia

Ocean Phoenix 360 - wielka oczyszczalnia

Ocean Phoenix 360 jest jeszcze w fazie projektu, ale mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Ma to być gigantyczny statek służący do likwidacji milionów ton odpadów. Chyba określenie statek to troszeczkę za mało, będzie to statek-fabryka. Jest on w stanie filtrować wodę o głębokości do 30 m i szerokości do 100 m, z szybkością 12 węzłów. Daje nam to w liczbach 16 500 metrów sześciennych wody na sekundę, co odpowiada mocy 2,8 razy większej niż wodospadu Niagara.

Czytaj więcej »

Pętla Brytyjska

Pętla Brytyjska

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.39

W ostatnim dniu listopada w Akademii Pana Supełka poznajemy kolejny węzeł, zaliczany do rodziny pętli stałych. Węzeł ten jest bardzo mocną pętlą stałą, a nazywa się PĘTLA BRYTYJSKA.

Czytaj więcej »

Dlaczego właśnie GMDSS?

Dlaczego właśnie GMDSS?

Każdy statek morski powinien być odpowiednio wyposażony, a załoga przygotowana w taki sposób, aby mieć możliwość uzyskania natychmiastowej łącności z lądem. Łączność ta musi spełniać określone funkcje.

Czytaj więcej »

Statek więzienie "Vernon C. Bain"

Statek więzienie

Czego to ludzie nie wymyślą... były już statko-latwce, statki lotniska, statki badawcze, ale więzienia to chyba jeszcze nie było. Statek „ Vernon C. Bain” stoi przycumowany w Nowym Jorku i może w nim przebywać aż 800 więźniów.

Czytaj więcej »

Jakie świadectwo warto posiadać?

Jakie świadectwo warto posiadać?

Nierzadko stajemy przed dylematem, jakie świadectwo radiooperatora powinniśmy posiadać, aby spokojnie czarterować jachty na morzach.

Czytaj więcej »

Świadectwa radiooperatora, o co chodzi?

Świadectwa radiooperatora, o co chodzi?

Świadectwa radiooperatora wg SOLAS i Regulaminu Radiokomunikacyjnego

Czytaj więcej »

Chwytowy

Chwytowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.38

W piękny prawie zimowy dzień w Akademii Pana Supełka zostaje pokazany kolejny węzeł. Z pewnością wszystkim miłośnikom żeglarskich przygód przypadnie do gustu, ponieważ jest bardzo przydatny w wielu sytuacjach. A węzeł ten nosi nazwę: CHWYTOWY.

Czytaj więcej »

Węzeł Japoński

Węzeł Japoński

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.37

Jesień już w pełni. Długie i zimne wieczory przed nami, dlatego też Pan Supełek postanowił Wam przedstawić węzeł dla prawdziwych mistrzów. Aby umilić sobie długie wieczory i wykorzystać je do zdobywania nowej wiedzy.

Węzeł ten należy do grupy węzłów dekoracyjnych i wykorzystywany  jest na Dalekim Wschodzie - a nazywany jest węzłem JAPOŃSKIM.
 

Czytaj więcej »

Pętla wioślarska

Pętla wioślarska

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.36

AKADEMIA PANA SUPEŁKA

Jesień,czy wiosna, dla żeglarzy bez różnicy. W Akademii Pana Supełka dalej się uczymy i uczyć będziemy. A w dniu dzisiejszym możemy się dowiedzieć jak wygląda kolejny przydatny węzeł. Węzeł należący do pętli ruchomych - PĘTLA WIOŚLARSKA.

 

Czytaj więcej »

Flagowy podwójny

Flagowy podwójny

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.35

Jesień już za oknem, ale dobre humory w Akademii Pana Supełka dopisują. A to tylko dlatego, że i w tak ponurym czasie jakim jest jesień, nie szykujemy się do zimowego snu, ale ciężko pracujemy, aby w przyszłym sezonie być gotowym do dalekiej podróże na naszych ukochanych jachtach. Dlatego też w tak piękny jesienny dzień Pan Supełek Przedstawia Wam kolejny bardzo przydatny węzeł: FLAGOWY PODWÓJNY.


 

 

Czytaj więcej »

Bramszotowy

Bramszotowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.34

Wakacje już za nami, plaża i wiatr we włosach na pięknych żaglowcach w świetle upalnego słońca musi poczekać do przyszłego roku. Jenak piękna złota jesień dopiero się zaczyna. Dlatego też aby zacząć przygotowania do następnego sezonu, zdążyć i nie martwić się, że czas szybko mija. Pan Supełek poleca Wam już dziś zapoznać się z kolejnym, bardzo przydatnym węzłem - BRAMSZOTOWYM.

Czytaj więcej »

Ósemka wielokrotna

 Ósemka wielokrotna

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.33

W dzisiejszej Akademii zostaje przedstawiony węzeł: ÓSEMKA WIELOKROTNA, należący do kolejnej rodziny węzłów. A mianowicie stoperów. Są to zgrubienia na końcu liny, a ich zadaniem jest zatrzymanie/zahamowanie pracującej liny w kipie, przelocie, piesku, czy knadze oczkowej.

Czytaj więcej »

Wieszakowy

Wieszakowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.32

W dzisiejszym odcinku Akademii, Pan Supełek postanowił pokazać Wam kolejny węzeł, tym razem z rodziny węzłów, które są wiązane na różnych elementach. Do takiej rodziny należy węzeł o bardzo wdzięcznej nazwie - WIESZAKOWY.

Czytaj więcej »

Płaski podwójny

Płaski podwójny

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.31

W tak pięknym czasie, jakim jest lato, Pan Supełek postanowił przedstawić Wam kolejny węzeł. Tym razem z rodziny węzłów łączących liny - WĘZEŁ PŁASKI PODWÓJNY.

Czytaj więcej »

Chwytowy Ohrvalla

Chwytowy Ohrvalla

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.30

Pierwszy dzień lata, czyli chwytamy jak najwięcej słońca :)
Pan Supełek postanowił przygotować dla Was coś wyjątkowego, abyście mogli łapać nie tylko słońce, ale i drugą linę. Ponieważ w dalszym ciągu obracamy się w rodzinie węzłów łączących liny. Prezentowany węzeł to CHWYTOWY OHRVALLA.
 

Czytaj więcej »

Huntera

Huntera

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.29

 
W dziale węzłów łączących liny Pan Supełek w dalszym ciągu się porusza, w związku z tym przedstawia Wam kolejny węzeł, należący do tej jakże zacnej rodzinki - węzeł HUNTERA.
Czytaj więcej »

Rożkowy

Rożkowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.28

Poruszając się dalej w tematyce węzłów łączących liny Pan Supełek postanowił przedstawić Wam kolejny węzeł; węzeł ROŻKOWY - który powinien znać każdy żeglarz. A dlaczego? Bo można narazić się na pewnego rodzaju prześmiewki swoich rejsowych kompanów na jachcie i do końca rejsu być wytykany palcami.

 

Czytaj więcej »

Ashley-a

Ashley-a

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.27

Na zakończenie maja, Pan Supełek postanowił przedstawić Wam kolejny węzeł, tym razem z rodziny węzłów łączących liny. A mianowicie, jest to węzeł ASHLEY-a.
 

Czytaj więcej »

Dzienne oznakowanie statków

Dzienne oznakowanie statków

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 20

Pływając po drogach wodnych można spotkać statki przewożące różne towary, pełniące funkcje pilotów lub stwarzające zagrożenie na drodze wodnej. Aby ułatwić kapitanom rozpoznanie i odpowiednie zachowanie się podczas mijania takich statków stosuje się oznakowanie dzienne rozpoznawane na cały świecie.

Czytaj więcej »

Światła sygnalizacji wzrokowej statków

Światła sygnalizacji wzrokowej statków

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 19

Byliście kiedyś nocą nad morzem i zauważyliście światła statków, ale nie wiedzieliście co oznaczają? Pędzimy z pomocą! Przedstawiamy krótki artykuł o charakterystyce świateł.

Czytaj więcej »

Supeł potrójny, biczowników, kapucyński

Supeł potrójny, biczowników, kapucyński

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.26

Dziś Pan Supełek postanowił przedstawić Wam kolejny węzeł. Tym razem jest to SUPEŁ POTRÓJNY.
Należy on do grupy stoperów, czyli zgrubień znajdujących się na końcu liny. W średniowieczu supeł ten był nazywany węzłem biczowników. Od XVII wieku węzłem kapucyńskim, nazwa ta wzięła się od wiązania na całej długości sznura habitu zakonników takich o to supełków. W późniejszych czasach brytyjscy marynarze nazywali supeł potrójny węzłem krwawym od wiązania go na 9 ogonach bicza, którym wymierzano karę chłosty na statkach floty angielskiej.
 

Czytaj więcej »

Patent na skuter wodny

Patent na skuter wodny

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 18

Rośnie zainteresowanie tematem skuterów wodnych, jest to przyjemna forma spędzania czasu wolnego nad wodą. Jednak pojawia się pytanie, jakie trzeba posiadać uprawnienia aby móc na nich pływać. Przedstawiamy informację o patentach uprawniających do pływania na skuterach wodnych sportowych lub rekreacyjnych.

Czytaj więcej »

Półsztyk z pętelką

Półsztyk z pętelką

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.25

 
Pan Supełek w nawiązaniu do ostatniej lekcji chce Wam zaprezentować kolejny węzeł z rodziny węzłów elementarnych - PÓŁSZTYK Z PĘTELKĄ. Inaczej nazywany również rzutkowym.
Jest to węzeł który wykonujemy w taki sam sposób jak półsztyk, z tym, że końcówka zostaje przełożona z powrotem. Należy także pamiętać, aby węzeł został mocno zaciśnięty.
Czytaj więcej »

Półsztyk

Półsztyk

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.24

A może zima nas już opuściła i przed nami tylko słońce? Kto to wie, zobaczymy co nam przyniesie jeszcze trzeci "zimny ogrodnik"! Ale za to Pan Supełek wie co dla Was najlepsze i co może się przydać. Dlatego w oczekiwaniu na gorące słońce przedstawia Wam w to piątkowe popołudnie - PÓŁSZTYK.
 

Czytaj więcej »

As Karo

As Karo

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.23

 
A dziś prezentuje Wam Pan Supełek trwałe połączenie dwóch lin o różnych średnicach. Aby móc dokonać takiego połączenia możemy zastosować powyższy węzeł łączący liny: AS KARO.
Czytaj więcej »

Podwiązka

Podwiązka

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.22

Dziś piękny, słoneczny piątek - czyli zapowiedź udanego weekendu. Dlatego też Pan Supełek postanowił Wam przedstawić kolejny węzeł, który być może przyda się nie tylko wilkom morskim :). Węzeł ten nosi nazwę - PODWIĄZKA.
Czytaj więcej »

Związ wręgowy

Związ wręgowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.21

W tak piękny dzień jak dziś PAN SUPEŁEK postanowił przedstawić Wam kolejny węzeł, a dokładniej rzecz biorąc ZWIĄZ WRĘGOWY, należący do rodziny związów (czyli czegoś co jest po środku węzłów i splotów, a nie należące do żadnej z tych dwóch kategorii).
 

Czytaj więcej »

Węzeł ratowniczy z pętelką, rzutkowy

Węzeł ratowniczy z pętelką, rzutkowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.20

W tak piękny wiosenny dzień jak dziś Pan Supełek postanowił przedstawić Wam kolejny rodzaj węzła ratowniczego, należącego do rodziny pętli stałych, a mianowicie - RATOWNICZY Z PĘTELKĄ, inaczej zwany RZUTKOWY.
 

Czytaj więcej »

Latwco-statek m/s "Beluga SkySails"

Latwco-statek m/s

MS Beluga SkySails jest pierwszym na świecie statkiem handlowym napędzanym częściowo siłą wiatru. Statek wodowano 17 grudnia 2007, w pierwszą podróż udał się 22 stycznia 2008 z portu Bremerhaven w północnych Niemczech do Guanta w Wenezueli.

Czytaj więcej »

Węzeł eskimos

Węzeł eskimos

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.19

 
Nawiązując do ostatnich zjawisk pogodowych, których byliśmy świadkami, Pan Supełek postanowił przedstawić Wam w dzisiejszej Akademii kolejny bardzo ciekawy i przydatny węzeł, a mianowicie - WĘZEŁ ESKIMOS.
Czytaj więcej »

Węzeł skrótowy zwykły

Węzeł skrótowy zwykły

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.18

HU HU HA, HU HU HA, NASZA ZIMA ZŁA...
Za oknem powrót zimy, a w ciepłych pieleszach Pan Supełek nie zapominając o swoich podopiecznych przygotował kolejny węzeł z prawdziwego żeglarskiego zdarzenia - WĘZEŁ SKRÓTOWY ZWYKŁY.
Czytaj więcej »

Drogi Wodne

Drogi Wodne

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz.17

Znając już podstawy związane ze sterowaniem jachtem motorowodnym, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa możemy przejść do zagadnień związanych z akwenami na których można uprawiać sporty motorowodne.

Czytaj więcej »

Węzeł katowski

Węzeł katowski

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.17

Węzeł który dziś zostanie przedstawiony jest węzłem bardzo solidnym. Jednakże nie zaleca się go stosować wśród osób nie związanych z tradycjami morskimi. W przeciwnym razie prokurator może nie być już tak bardzo łaskawy:) A tak poważnie mówiąc, Pan Supełek postanowił Wam przedstawić - WĘZEŁ KATOWSKI.
 

Czytaj więcej »

Węzeł artyleryjski

Węzeł artyleryjski

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.16

AKADEMIA PANA SUPEŁKA

Dbając o bezpieczeństwo swoich podopiecznych Pan Supełek postanowił przedstawić jeden z wielu węzłów asekuracyjnych.
Węzeł o którym dziś mowa, ma bardzo fikuśną nazwę, bo jest to węzeł ARTYLERYJSKI.

Czytaj więcej »

Sposoby wzywania pomocy

Sposoby wzywania pomocy

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 16

Jeżeli podczas żeglugi przydarzy się coś złego musimy znać sposoby wzywania pomocy. Dla bezpieczeństwa żeglugi ustanowiono różne sposoby, tak aby każdy był wstanie „zawołać” o pomoc.

Czytaj więcej »

Węzeł pętla wędkarska

Węzeł pętla wędkarska

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.15

Słońce za oknem, świat budzi się do życia. Jeszcze chwila, a nasi "wodni kuzyni"- wędkarze wyjdą na pierwsze łowy
Aby móc czerpać radość z połowu ryb, najlepiej jest się porządnie przygotować do wędkowania. A najlepszym przygotowaniem jest oczywiście nauka. Dlatego też Pan Supełek w dzisiejszej Akademii, przedstawia PĘTLĘ WĘDKARSKĄ. Której zastosowanie jest bardzo przydatne w powyższej aktywności.
 

Czytaj więcej »

Rozruch silnika

Rozruch silnika

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 15

Posiadając już wiedzę teoretyczną na temat jachtów motorowodnych możemy powoli wychodzić na wodę, ale jeszcze napiszemy wam jak odpalić silnik. Nie po to jest zamontowany, żebyśmy pływali na pagajach.

Czytaj więcej »

Węzeł kapitański

Węzeł kapitański

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.14

Wiosna w pełni, a co za tym idzie? Można zacząć łapać wiatr w żagle. Ale oczywiście Pan Supełek nie zapomina o swoich podopiecznych i po raz kolejny, chce Wam przedstawić węzeł z naszej rodzinki pętli mnożnych: WĘZEŁ KAPITAŃSKI.
 

Czytaj więcej »

Prawo drogi

Prawo drogi

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 14

Przepisów ciąg dalszy, tym razem zajmiemy się prawem drogi. Chcemy wam przedstawić krótką informację, aby kolejne pytanie „kto przed kim może płynąć?” nie było już takie problematyczne.

Czytaj więcej »

Węzeł korona

Węzeł korona

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.13

Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty (...) W dniu dzisiejszym obchodzimy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Słońce pomału budzi się do życia i próbuje przedostać się zza chmurki. A w akademii Pana Supełka, wszyscy pilni uczniowie, którzy nie wybrali się w dniu dzisiejszym na wagary poznają kolejny bardzo ciekawy węzeł - KORONA. I tak jak poprzednie węzły, ona również pochodzi z rodzinki pętli mnożnych.
 

Czytaj więcej »

Dobra praktyka morska

Dobra praktyka morska

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 13

Zdobycie stopnia sternika motorowodnego jest pierwszym krokiem w stronę zdobycia wiedzy na temat jachtów motorowodnych. Umożliwia on pływanie po wodach morskich do 2 Nm. Przedstawiamy artykuł na temat dobrej praktyki morskiej, tak aby rejsy po morzach były bezpieczne i przyjemne.

Czytaj więcej »

Węzeł hiszpański

Węzeł hiszpański

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.12

Obracając się dalej w rodzince pętli mnożnych, Pan Supełek chciał by Wam przybliżyć kolejny, bardzo ciekawy węzeł. Jest to węzeł pętlowy - hiszpański. Jest ona jednym z najstarszych węzłów żeglarskich, wykorzystywany już w średniowieczu na wielkich żaglowcach. Najbardziej popularny, jak sama nazwa mówi, był w Hiszpanii.
 

Czytaj więcej »

Chmury

Chmury

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 12

Jednym z czynników pogodowych są chmury. Przedstawiamy podstawowe informacje na temat zachmurzenia, oraz tego jak dana chmura może wpłynąć na warunki żeglugowe.

Czytaj więcej »

Sygnalizacja dźwiękowa

Sygnalizacja dźwiękowa

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 11

W tym dziale repetytorium zajmiemy się sygnałami dźwiękowymi. Służą one do informowania o swoich zamiarach, ostrzegania lub alarmowania.

Czytaj więcej »

Silniki na jachtach motorowodnych

Silniki na jachtach motorowodnych

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 10

W repetytorium jachtów motorowodnych nie może zabraknąć informacji o silnikach jakie są montowane na statkach.

Czytaj więcej »

Znaki kardynalne

Znaki kardynalne

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 9

Mamy kolejną dawkę wiadomości dla motorowodniaków.

Na wodzie możemy spotkać różne przeszkody takie jak mielizna, głazy podwodne, wraki, itp. Na nasze szczęście istnieje międzynarodowy system oznakowania nawigacyjnego IALA, który o takich przeszkodach nas poinformuje.

Czytaj więcej »

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 8

Bezpieczeństwo na wodzie jest zagadnieniem, które trzeba poruszyć. Zajmiemy się opisem kilku zasad dzięki którym każdy rejs zakończy się bezpiecznie w porcie lub marinie.

Czytaj więcej »

Skala Beauforta

Skala Beauforta

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 7

Dział na dzisiaj to meteorologia - czyli nauka zajmującą się badaniem procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, w skrócie pogodą. W ramach tego działu przedstawiamy międzynarodową skalę siły wiatru – Skalę Beauforta.

Czytaj więcej »

Wyposażenie jachtu

 Wyposażenie jachtu

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 6

Przed wyruszeniem na rejs może pojawić się pytanie „Co ze sobą zabrać?” Oprócz ubioru dopasowanego do pogody i prowiantu na pokładzie musi znaleźć się wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo żeglugi.

Czytaj więcej »

Znaki Żeglugowe

Znaki Żeglugowe

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 5

W ramach poszerzania wiedzy o jachtach motorowodnych przedstawiamy parę informacji na temat oznakowania dróg wodnych. Znaki które spotykamy na wodzie służą do regulacji ruchu statków.

Czytaj więcej »

Węzeł róża topowa

Węzeł róża topowa

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.11

Wiosna coraz bliżej, wszystko budzi się do życia. Ptaki, drzewa, krzewy. Na polach pojawiają się pierwsze kwiaty, a na morzach? He he, i tu was zaskoczę, my również na morzach i oceanach mamy swoje kwiaty, a dokładniej rzecz biorąc kwiat - różę topową :D
 

Czytaj więcej »

Przepisy - Statki

Przepisy - Statki

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 4

Statek jaki jest każdy widzi, ale czym różni prom od statku pasażerskiego lub co to jest zestaw sprzężony? Chcielibyśmy przedstawić kilka definicji obiektów pływających które możemy spotkać na wodzie, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »

Osprzęt pokładowy

 Osprzęt pokładowy

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 3

Kiedy znajdujemy się na pokładzie zdarza się tak, że trafi w nasze jakieś ustrojstwo z którym musimy sobie poradzić. Może to być coś drobnego lub wręcz przeciwnie. W tym repetytorium znajdziecie krótkie informacje na temat osprzętu pokładowego.

Czytaj więcej »

Budowa jachtu motorowodnego

 Budowa jachtu motorowodnego

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 2

Zdarzyło Ci się znaleźć kiedyś na jachcie motorowodnym i dookoła wybrzmiewały obco brzmiące nazwy różnych części? Masz problemy ze zlokalizowaniem lewej i prawej burty? Nie martw się! Mamy dla Ciebie kilka informacji na temat budowy jachtu, tak aby nie czuć się zagubionym podczas kolejnego rejsu.

Czytaj więcej »

Patenty

 Patenty

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 1

Chcesz rozpocząć przygodę z łodziami motorowodnymi, ale nie wiesz jak zacząć, ile trzeba mieć lat, lub jakie są ograniczenia prawne? Mamy dla was krótką informację, na temat patentów motorowodnych obowiązujących w Polsce.

Czytaj więcej »

Węzeł babski

Węzeł babski

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.10

Wczoraj obchodziliśmy piękny dzień - DZIEŃ KOBIET. W związku z tym, Pan Supełek przypomniał sobie o pewnym węźle, o którym warto co nieco powiedzieć...
Dlatego też w dniu dzisiejszym chce Państwu przedstawić węzeł, który niechlubnie został nawiązany do kobiet, (nie wnikając w szczegóły, dlaczego?! Ponieważ do dnia dzisiejszego zapewne każda kobieta się na ten temat zastanawia i uważa to za bardzo niesprawiedliwe).
Węzeł o którym mowa, jest nieszczęśliwie okrzyknięty węzłem babskim.

Czytaj więcej »

Węzeł refowy

Węzeł refowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.9

AKADEMIA PANA SUPEŁKA w tak tłusty dzień jak dziś, przed koleją porcją pączusiów przedstawia węzeł refowy (ang. slipped reef knot). Szybki i łatwy. W szczególności do rozwiązania :D. Węzeł ten w Polsce jest polecany, za granicą natomiast mocno odradzany!!!

 

Czytaj więcej »

Węzeł jarzmo małżeńskie

Węzeł jarzmo małżeńskie

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.8

Akademia Pana Supełka pomyślała dziś o dorosłych i postanowiła przedstawić węzeł o bardzo "odważnej" nazwie: jarzmo małżeńskie w tłumaczeniu na j. ang. double harness band.
 

Czytaj więcej »

Węzeł ratowniczy

Węzeł ratowniczy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.7

Dbając o własne bezpieczeństwo Pan Supełek postanowił przedstawić Wam węzeł, który powinien znać każdy, bez względu na porę dnia lub nocy. Jest to węzeł ratowniczy.
 

Czytaj więcej »

Węzeł płaski niezabezpieczony

Węzeł płaski niezabezpieczony

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.6

Przedstawia w dniu dzisiejszym węzeł płaski niezabezpieczony.
Jest to bardzo dobry węzeł do łączenia lin o różnej grubości. Węzeł płaski niezabezpieczony, jest węzłem mocnym. W momencie zabezpieczenia jego końcówek ósemkami, supłami, bądź. półsztykami chronimy go przed rozwiązaniem.
Możemy go wykorzystać do łączenia lin.

Czytaj więcej »

Węzeł knagowy

Węzeł knagowy

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.5

W Akademii Pana Supełka w dniu dzisiejszym poznamy kolejny węzeł. Tym razem jest to węzeł knagowy. Bardzo często jest on wykorzystywany przy wiązaniu szotów, fałów czy cum na knadze.
 

Czytaj więcej »

Ósemka

Ósemka

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.4

W tak piękny dzień, Pan Supełek chce Wam pokazać jeden z najprostszych, ale jak bardzo potrzebnych węzłów. Które nie tylko przydadzą się nam na morzu ale i w życiu codziennym.
 

Czytaj więcej »

Węzeł wantowy (inaczej zwany wyblinką)

Węzeł wantowy (inaczej zwany wyblinką)

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.3

W akademii Pana "SUPEŁKA" poznamy dziś kolejny węzeł - wantowy (inaczej zwany wyblinką).
Jest to węzeł wykorzystywany często do wiązania na wantach np. drabinek sznurowanych. Węzeł ten bardzo silnie się zaciska - dlatego też, jest on często unikanym węzłem do cumowania!
 

Czytaj więcej »

Węzeł kluczka

Węzeł kluczka

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.2

Węzeł kluczka - węzeł bardzo prosty do wykonania, jednakże lepiej go unikać, ponieważ jest on bardzo ciężki do rozwiązania po uprzednim zaciśnięciu.
Składa się on z ucha, które można zawiązać na końcu lub w środku liny.
 

Czytaj więcej »

Węzeł prosty (płaski)

Węzeł prosty (płaski)

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.1

Węzły żeglarskie - wiedza którą każdy powinien mieć!!!!!! Umiejętności wiązania węzłów nie tyko przydają się na jachtach, łodziach, motorówkach, czy ratują życie w nagłych sytuacjach, ale także mogą przydać się każdemu w codziennym życiu.

Czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące inspekcji jachtów morskich

Nowe przepisy dotyczące inspekcji jachtów morskich

Już od dwóch dni obowiązują nowe zasady w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru kart bezpieczeństwa jachtu morskiego. Normy weszły w życie 21 września 2016 roku i są określone przez rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016r. /Dz. U. 2016 poz. 1407/

Czytaj więcej »

Najbrzydszy statek świata m/s „Ramform Titan”

Najbrzydszy statek świata m/s „Ramform Titan”

Jakiś czas temu pisaliśmy o najdziwniejszym statku świata, dzisiaj przyszedł czas na najbrzydszy statek świata. Oczywiście czy coś jest ładne czy brzydkie – to rzecz względna, każdy może mieć swoje z gruntu odmienne zdanie. Jednak statek sejsmiczny „Ramform Titan” dość często nazywany jest najbrzydszym statkiem świata.

Czytaj więcej »

Najdziwniejszy statek świata r/v "Flip"

Najdziwniejszy statek świata r/v

Na miano najdziwniejszego statku świata na pewno zasługuje r/v FLIP (Floating Instrument Platform – Pływająca Platforma Badawcza). Mierząca 117 metrów jednostka przypomina statek, jest jednak bardziej pływającą boją, zwłaszcza w momencie prowadzenia prac badawczych. Oczywiście wymyślili i wyprodukowali ją Amerykanie w 1962 roku. Jego budowa w stoczni w Portland kosztowała ok. 600 tysięcy dolarów. Jego stałą załogę stanowi pięć osób, natomiast podczas badań w morze na jego pokładzie wyrusza także 11 naukowców.

Czytaj więcej »

Wymiana patentów żeglarskich i motorowodnych

Wymiana patentów żeglarskich i motorowodnych

W związku ze zmianą uprawnień oraz stopni żeglarskich i motorowodnych zachęcamy do wymiany patentów na nowe.
Aby tego dokonać należy uzupełnić wymagane dokumenty i przesłać je odpowiednio do Polskiego Związku Żeglarskiego lub Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Czytaj więcej »

Przepisy dotyczące rejestracji sprzętu do połowu ryb

Przepisy dotyczące rejestracji sprzętu do połowu ryb

Do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego często napływały pytania dotyczące kwestii rejestracji sprzętu do połowu ryb. W związku z tym PZMiNW zwrócił się z prośbą o interpretację obowiązujących przepisów do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czytaj więcej »

Jaki Święty jest patronem żeglarzy?

Jaki Święty jest patronem żeglarzy?

Kto się modlić nie umie, W morskim nauczy się szumie.”

 

Żegluga morska zawsze była i zawsze będzie niebezpieczna. W dobie navtexów, GPSów, radarów, elektroniki nadal żywioł potrafi nas zaskoczyć. Uderzyć z nieprzewidywalną siłą i agresją. W takich momentach, w chwilach grozy i niepewności, w momencie kiedy myśl ludzka już nic nie pomoże, potrzebny jest patron. Patron który wyciągnie do nas pomocną dłoń, który ochroni nas od złego, doda nam otuchy i pozwoli na moment zapomnieć.

 

Panteon świętych jest obfity, i jak można się było spodziewać patronów żeglarzy jest wielu. Który jest najmocniejszy i najsilniejszy? Który nam pomoże? Każdy musi wybrać sam. Poniżej postaram się ich troszeczkę przybliżyć.

 

Czytaj więcej »

Jak się żegluje pod wiatr?

Jak się żegluje pod wiatr?

Skoro podmuchy wiatru są jedyną siłą, która napędza jacht, czy można zatem żeglować pod wiatr?

Może wydać się to dziwne, ale najważniejszą siłą, która prowadzi łódź pod wiatr jest podciśnienie. Efekt podciśnienia powstaje zgodnie z prawami aerodynamiki. Strumień powietrza opływający żagiel zmienia swój kierunek, co powoduje jego zwężenie na stronie zawietrznej żagla. Kiedy strumień poruszającego się powietrza ulega zwężeniu, zwiększa się jego prędkość – z tego powodu przeciąg w szparze pod drzwiami może być zadziwiająco silny – kiedy zaś zwiększa się prędkość strumienia, ciśnienie obniża się.

Czytaj więcej »

Dlaczego statki unoszą się na wodzie

Dlaczego statki unoszą się na wodzie

2200 lat temu grecki matematyk Archimedes, wchodząc do wanny, odkrył prawo wyporu, które wyjaśnia, dlaczego dzisiejsze stalowe statki mogą unosić się na wodzie. Uczony zauważył, ze woda, którą wyparło ciało, wylała się poza wannę. Pojął, że istnieje związek między jego wagą oraz objętością wypartej wody. Tak bardzo się podekscytował odkryciem, ze podobno nagi wybiegł na dwór, krzycząc Eureka!

W tamtym jednak czasie Archimedes nie myślał o statkach. Znalazł za to odpowiedź na pytanie, które postawił mu Hieron II, król Syrakuz. Leżące na Sycyli Syrakuzy obecnie stanowią część Włoch, lecz w starożytności należały do Grecji.

Czytaj więcej »

System GMDSS, czyli jak to ugryźć?

System GMDSS, czyli jak to ugryźć?

GMDSS to skrót od nazwy, która jeszcze kilka lat temu spędzała sen z powiek wszystkim oficerom nawigatorom statków podlegających konwencji SOLAS.

A, przecież to takie proste...

Czytaj więcej »

Jacht komercyjny

Jacht komercyjny

Do dnia 25 kwietnia 2013 r., na podstawie art. 70 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zostanie wydane rozporządzenie określające minimalne wymagania dla członków załóg jachtów komercyjnych, które określi m.in. jakie dodatkowe przeszkolenia według Konwencji STCW będą wymagane od skiperów jachtów komercyjnych prócz patentów żeglarskich (np. kurs indywidualnych technik ratunkowych, pierwszej pomocy medycznej, przeciwpożarowy) oraz jakie kwalifikacje powinien posiadać członek załogi jachtu komercyjnego. Przepisy będą przewidywać odmienne regulacje w odniesieniu do jachtów szkoleniowych

Czytaj więcej »

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

33 814 80 70

pn - pt  8:00 - 16:00
Kontakt telefoniczny

511 367 070

pn - pt  8:00 - 16:00

Opinie o naszej firmie i usługach

Renata

Uleńko na długo zapamiętam Twój uśmiech i wzorowe poczucie humoru

Fantastyczni szkoleniowcy z doświadczeniem w żegludze po głębokich i szerokich wodach. Cudowna Ula przekazała nam naprawdę obszerną wiedzę z własnego doświadczenia w żeglowaniu. Uleńko na długo zapamiętam Twój uśmiech i wzorowe poczucie humoru😘
Pozdrowienia dla egzaminatorów Pana Piotra i Pani Kasi😘

 

Czarter jachtu chorwacja
Księgarnia morska
ISSA - Federacja Szkół Żeglarskich
STCW.pl
Czas na MOLO
AUTOTEST
Marina Karsibór