Jachtowy Sternik Morski - Chorwacja

Jachtowy Sternik Morski - Chorwacja
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 metrów po wodach morskich. Przyjdź do nas na zajęcia teoretyczne pt. WARSZTATY NAWIGACYJNE. Następnie wyjedź z nami na tygodniowy rejs do Chorwacji, tam skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu, który odbywa się w ostatnim dniu rejsu.


Można wybrać, czy chce się uczestniczyć w szkoleniu na jachcie jednokadłubowym (opis poniżej), czy na katamaranie (opis szkolenia).

Patent Jachtowego Sternika Morskiego uprawnia do:
1. Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
2. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Patent Jachtowego Sternika Morskiego
Patent Jachtowego Sternika Morskiego
1. Wiedza teoretyczna:
1) jachty żaglowe morskie, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
2) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
3) nawigacja, w tym:
a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
4) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
5) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
6) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 
2. Umiejętności praktyczne:
1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm „człowiek za burtą”;
3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.
Dla kogo jest to szkolenie?

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób pełnoletnich, posiadających 200h stażu w co najmniej 2 rejsach (na jachtach żaglowych lub motorowych) potwierdzonego na podstawie minimum 2 opinii z rejsów morskich.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

  • praktyczna obsługa i manewrowanie jachtem żaglowym
  • locja morska i śródlądowa
  • nawigacja morska terestryczna i zliczeniowa
  • elementy nawigacji na wodach pływowych
  • przepisy, oznakowanie statków i sygnały dźwiękowe
  • podstawy ratownictwa
  • elementy meteorologii
Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Egzamin 350 zł/os., + patent 50 zł/os. (młodzież do 26 roku życia ucząca się – 50% zniżki). Minimalny wiek 18 lat.

Dodatkowe informacje o przebiegu egzaminu - TUTAJ

Zapisy na egzaminy - TUTAJ

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Koję  na jachcie, wyżywienie (w standardzie turystycznym, załoga sama przygotowuje posiłki), opłaty portowe, paliwo, szkolenie z doświadczonym instruktorem, podręcznik, podatek, ubezpieczenie KL, ubezpieczenie kaucji, sprzątanie po rejsie, koszulkę rejsową.

Zapraszamy również do naszej bazy wiedzy, gdzie można utrwalić sobie wiadomości.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Zachęcamy do udziału w kursie przygotowującym -  WARSZTATY NAWIGACYJNE - cena specjalna dla uczestników rejsu to 500 zł/os.
Możliwość zdobycia certyfikatów ISSA.

TRASA: Sukosan - Sibenik - Kaprije - Żut - Sali - Sukosan

Trasa rejsu może być modyfikowana przez instruktora w zależności od warunków pogodowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wcześniejszych szkoleń w naszej Galerii.

Dla grup chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Skontaktuj się z biurem i umów na rozmowę z naszym przedstawicielem.

Terminy kursów

Terminy kursów

Termin Lokalizacja kursu Cena

28.09-05.10.2024

Jachtowy Sternik Morski - Chorwacja
Chorwacja
 
Cena:
3800 zł

Załączniki do pobrania

pdf Patenty żeglarskie obowiązujące w Polsce
pdf Warunki uczestnictwa w kursach
pdf Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.