Szkolenia Pasażerskie

Szkolenia Pasażerskie
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

Szkolenia pasażerskie STCW, są szkoleniami dodatkowymi, przeznaczonymi dla marynarzy i zostały opracowane na podstawach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.29: (Tabela A-V/2 Kodeksu STCW); (Sekcja A-V/2 pkt. 4 Kodeksu STCW) oraz IMO 1.28: (Tabela A-V/2 pkt. 1 Kodeksu STCW); (Prawidło V/2 pkt. 5 Konwencji STCW, Sekcja A-V/2 pkt. 2 Kodeksu STCW).

 

W skład szkoleń pasażerskich wchodzą specjalistyczne szkolenia z zakresu:

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich (training in crisis management and human behaviour)

 • przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem (training in crowd management)

 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich (safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships)

 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro (training in passenger safety, cargo safety and hull integrity on ro-ro passenger ships)

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla marynarzy. W celu przystąpienia do szkolenia nie obowiązują żadne wymagania wstępne.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

I. Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich, to kurs, którego celem jest zapoznanie kursanta z tematami związanymi z zarządzaniem kryzysowym, oraz zachowaniami ludzkimi, które mogą występować na statkach morskich.

W trakcie trwania kursu, uczestnicy zostają zapoznani z takimi zagadnieniami jak:

 1. kierowanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

 2. umiejętność stosowania pokładowych procedur awaryjnych

 3. zmniejszenie wykorzystywania środków

 4. umiejętność kontrolowania reakcji na sytuacje kryzysowe

 5. monitoring zachowań pasażerów i innych osób w sytuacjach kryzysowych

 6. efektywna komunikacja

Powyższe szkolenie trwa 1 dzień, ok. 12,5 godziny. W których skład wchodzi: 10,5 godzin wykładów, oraz 2 godziny ćwiczeń.

Ważność świadectwa to 5 lat.

 

II. Szkolenie w zakresie kierowania tłumem, to szkolenie w trakcie którego kursanci zostają zapoznani z:

 1. wydawaniem jasnych, zrozumiałych i precyzyjnych poleceń

 2. umiejętnością stosowania środków ratunkowych, oraz planów dowodzenia.

 3. efektywnym kierowaniem pasażerów i innych osób w sytuacjach alarmowych

 4. wiedzą na temat niesienia pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych

Powyższe szkolenie trwa 1 dzień, ok. 6 godzin. W skład wchodzą zarówno zajęcia teoretyczne – 4 godziny jak i zajęcia praktyczne 2 godziny.

Ważność świadectwa - 5 lat.

 

III. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich to szkolenie w trakcie którego uczestnicy kursu zostają zaznajomieni z tematami takimi jak:

 1. kontrola poprawności w stosowaniu indywidualnych środków ratunkowych

 2. umiejętność niesienia pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych

 3. wydawanie precyzyjnych i jasnych poleceń

 4. skuteczne kierowanie zarówno pasażerami jak i innymi osobami w sytuacjach alarmowych

Powyższe szkolenie trwa 1 dzień, ok. 6 godzin. W skład wchodzą zarówno zajęcia teoretyczne – 4 godziny jak i zajęcia praktyczne 2 godziny.

Ważność świadectwa – bezterminowo.

 

IV. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro, to szkolenie którego celem jest zapoznanie kursantów z:

 1. realizacją operacji zamykania i otwierania: furt,luków,włazów

 2. umiejętnym przeprowadzeniem operacji ładunkowych typu ro-ro

 3. przeprowadzaniem obliczeń statecznościowych

 4. logicznym zabezpieczeniem jednostek transportowych typu ro-ro

 5. zaznajomienie z zagadnieniami odnoszącymi się do bezpieczeństwa pasażerów i ładunków, oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

 6. kontrolowaniem atmosfery w przestrzeniach ładunkowych typu ro-ro

Powyższe szkolenie trwa 2 dni, ok. 16 godzin. W których skład wchodzi: 9 godzin wykładów, oraz 7 godzin ćwiczeń.

Ważność świadectwa – 5 lat.

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Ceny szkoleń są uzależnione od ośrodka, w którym się odbywają. 

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Zajęcia teoretyczne, praktyczne, kawę i herbatę podczas zajęć.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Na szkolenie należy posiadać ze sobą: dowód osobisty oraz jedno zdjęcie do certyfikatu.

Ośrodek zastrzega sobie zmianę terminu kursu w przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób.

 

 

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.