Szkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

Szkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

"Szkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony" (Certificate of proficiency for seafarers with designated security duties) jest oparty na kursie modelowym  IMO 3,26.)

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób pełnoletnich.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

W programie szkolenia znajdują się takie zagadnienia jak:

  • Przestrzeganie postanowień planu ochrony statku - konieczność przestrzegania postanowień
  • Rozpoznawanie ryzyka i zagrożeń ochrony statku
  • Sprawdzenie skuteczności systemu ochrony statku
  • Sprzęt ochrony - zasady skutecznego i bezpiecznego użytkowania
Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Ceny kursu oraz pełny harmonogram dostępny w naszym biurze oraz na stronie STCW.PL

Różnice w cenach kursów zależą od ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie.

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Wykłady z zawodowymi pracownikami administracji morskiej. Wydanie świadectwa przez Urząd Morski.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Czas trwania kursu ok: 5h.

Kurs zakończony jest testem z wykładów i demonstracją umiejętności z ćwiczeń.

Szkolenia prowadzone są przez profesjonalne i specjalnie wyselekcjonowane ośrodki szkoleniowe w Gdyni. Cena kursu uzależniona jest od terminu i wacha się od 220-590 zł.

Załączniki do pobrania

pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - zmieniajace rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
pdf Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich
pdf Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.