Radiooperator SRC

Radiooperator SRC
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

Szkolimy na rzeczywistych radiostacjach VHF-DSC i urządzeniach systemu GMDSS. Skutecznie przygotowujemy do egzaminów przed komisją w delegaturze UKE. Na jachcie morskim niepodlegającym konwencji SOLAS, wyposażonym w urządzenia systemu GMDSS dla obszaru morza A1, musi znajdować się posiadacz świadectwa radiooperatora SRC. Każdy dobry skipper powinien takie uprawnienia posiadać osobiście. Po kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe świadectwo SRC. Jest to jedyne uznawane na całym świecie, polskie uprawnienie tego typu.


Świadectwo radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC uprawnia do:
Obsługi radiostacji na statku niepodlegającym konwencji SOLAS w obszarze morza A1.Wzór świadectwa łączności operatora bliskiego zasięgu SRC

Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu powinna wykazać się:
1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi podsystemów i urządzeń radiowych podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1;
2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu;
3) elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych w łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla wszystkich osób powyżej 15 roku życia.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

  • praktyczna obsługa radiostacji VHF-DSC oraz wywołania DSC (DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE)
  • konstrukcja i zasady działania systemu i podsystemów GMDSS
  • podstawy Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  • praktyczne prowadzenie korespondencji w języku angielskim i polskim na fonii: alarm DISTRESS, odwołanie alarmu, korespondencja w akcji SAR, korespondencja ze stacją nadbrzeżną, korespondencja rutynowa i wiele innych
  • obsługa EPIRB, SART, NAVTEX oraz AIS-SART
Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Szkolenie 450 zł/os.
Egzamin 125 zł/os. - egzamin przeprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej, terminy i informacje na stronie UKE.

 

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Intensywny kurs z doświadczonym instruktorem, podręcznik do nauki "Łączność bliskiego zasięgu na morzu" , testy przygotowujące, zajęcia praktyczne w naszym laboratorium GMDSS.

Zapraszamy również do naszej bazy wiedzy, gdzie można utrwalić sobie wiadomości.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Przykładowy harmonogram zajęć (w zależności od liczebności grupy może ulec zmianie), szczegółowy harmonogram wysyłany jest 3-4 dni przed szkoleniem:

Zajęcia w tygodniu: poniedziałek i wtorek - zajęcia w godz. 16:00-21:00,

Zajęcia weekendowe: sobota -  zajęcia w godz. 09:00-17:00

Osoba, które chcą przystąpić do egzaminu (także poprawkowego lub uzupełniającego) musi zalogować się na stronie Urzędu komunikacji Elektronicznej (można zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub założyć własne konto na stronie UKE):

https://egzaminy.uke.gov.pl/pl

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy uiścić przed zapisaniem się na egzamin.

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe najpóźniej 14 dni przed terminem sesji.
O kolejności przystąpienie do egzaminu decyduje data zgłoszenia. Jeśli wniosek zostanie źle wypełniony nie będzie można przystąpić do egzaminu.
Po zgłoszeniu każda osoba otrzyma maila zwrotnego (najpóźniej 3 dni robocze po zgłoszeniu) o zakwalifikowaniu się na egzamin.

 

Dodatkowo możliwość wyrobienia Certyfikatu VHF-DSC:
W związku z ograniczoną dostępnością egzaminów radiooperatora w UKE, po odbyciu szkolenia można otrzymać certyfikat VHF-DSC.
Jest to certyfikat dwujęzyczny (polski / angielski), na dokumencie jest wyszczególniony zakres szkolenia, dokument posiada unikatowy numer.
Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz odbył szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi radiostacji morskiej VHF wyposażonej w DSC.
W wielu przypadkach (np. czarter jachtów w krajach, gdzie wymagane jest jedynie potwierdzenie odbycia szkolenia) legitymowanie się takim certyfikatem jest pomocne.
Certyfikat ma postać karty plastikowej o wymiarach standardowej karty kredytowej.
Ten certyfikat nie poświadcza posiadania uprawnień, takimi uprawnieniami w polskim systemie prawnym są jedynie Świadectwa Radiooperatora wydawane przez UKE.
Koszt wystawienia certyfikatu to 50 zł.

 

Zestaw pytań testowych, harmonogram egzaminów UKE, do pobrania u dołu strony.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wcześniejszych szkoleń w naszej Galerii.

Dla grup chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Skontaktuj się z biurem i umów na rozmowę z naszym przedstawicielem.

Posiadaczy świadectwa SRC zapraszamy na kolejny stopień wtajemniczenia kurs radiooperatora łączności dalekiego zasięgu LRC. Szkolenie takie organizujemy w wybranych lokalizacjach zgodnie z harmonogramem lub w dowolnym miejscu dla zorganizowanych grup na oryginalnym sprzęcie MF/HF DSC.

Terminy kursów

Terminy kursów

Termin Lokalizacja kursu Cena

18.08.2024

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

ul. Piłsudskiego 42/2

Cena:
450 zł

31.08.2024

Radiooperator SRC
Kraków
 
Cena:
450 zł

19.10.2024

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

ul. Piłsudskiego 42/2

Cena:
450 zł

20.10.2024

Radiooperator SRC
Kraków
 
Cena:
450 zł

09.11.2024

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

ul. Piłsudskiego 42/2

Cena:
450 zł

30.11-01.12.2024

Radiooperator SRC
Warszawa
 
Cena:
450 zł

07.12.2024

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

ul. Piłsudskiego 42/2

Cena:
450 zł

Załączniki do pobrania

pdf Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2023
pdf Materiały do egzaminu testowego SRC
pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.