Motorowodny sternik morski Polska

Motorowodny sternik morski Polska
Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu

Intensywny 6-dniowy kurs składa się z dwóch części. Część I to teoria - WARSZTATY NAWIGACYJNE. Część II to zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przygotowujące do egzaminu państwowego. Uzyskany patent pozwala prowadzić jachty motorowe po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachty motorowe o długości do 18 m po wodach morskich bez ograniczeń. Szkolenie prowadzimy na jachcie typu RIB OCEANIC 580c Tsunami (silnik Suzuki 140 KM).

Patent Morskiego Sternika motorowodnego uprawnia do:

  1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
  2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 18 metrów po wodach morskich.
1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtu, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
b) wyposażenie jachtu morskiego;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
3) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
4) nawigacja, w tym:
a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
5) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
6) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 
2. Umiejętności praktyczne:
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.
Dla kogo jest to szkolenie?

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób pełnoletnich, posiadających 200h stażu w co najmniej 2 rejsach (na jachtach żaglowych lub motorowych) potwierdzonego na podstawie minimum 2 opinii z rejsów morskich.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

  • praktyczna obsługa i manewrowanie jachtem motorowym
  • locja morska i śródlądowa
  • nawigacja morska terestryczna i zliczeniowa
  • elementy nawigacji na wodach pływowych
  • przepisy, oznakowanie statków i sygnały dźwiękowe
  • podstawy ratownictwa
  • elementy meteorologii
Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Informacja o cenach szkoleń i egzaminów

Szkolenie 1500 zł/os.
Egzamin 350 zł/os., wydanie patentu 50 zł/os. (młodzież do 26 roku życia ucząca się – 50% zniżki) - płatne ok. tydz. przed szkoleniem/egzaminem.

Dodatkowe informacje o przebiegu egzaminu - TUTAJ

Zapisy na egzaminy - TUTAJ

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?

Intensywny kurs z doświadczonym instruktorem obejmujący teorię oraz ćwiczenia praktyczne na łodzi motorowej typu RIB, podręcznik do nauki, zestaw testów przygotowujących do egzaminu.
 

Cena obejmuje udział w warsztatach nawigacyjnych stanowiących integralną część szkolenia - terminy szkolenia WARSZTATY NAWIGACYJNE.

Zapraszamy również do naszej bazy wiedzy, gdzie można utrwalić sobie wiadomości.

Dodatkowe informacje/uwagi

Dodatkowe informacje/uwagi

Przykładowy harmonogram zajęć (w zależności od liczebności grupy może ulec zmianie), szczegółowy harmonogram wysyłany jest 3-4 dni przed szkoleniem:

Zajęcia: piątek - zajęcia teoretyczne w godz. 16:00-21:00, sobota i niedziela - zajęcia teoretyczne w godz. 09:00-16:00, poniedziałek i wtorek - zajęcia w godz. 16:00-21:00, środa - zajęcia praktyczne (w grupach) w godz. 09:00-16:00. Egzamin w środę po zajęciach praktycznych.

Możliwość uzyskania certyfikatów ISSA.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wcześniejszych szkoleń w naszej Galerii.

Dla grup chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Skontaktuj się z biurem i umów na rozmowę z naszym przedstawicielem.

Terminy kursów

Terminy kursów

Termin Lokalizacja kursu Cena

28.06-03.07.2024

Motorowodny sternik morski Polska
Bielsko - Biała
 

zajęcia teoretyczne: Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 42/2
zajęcia praktyczne: MOLO RESORT, ul. Główna 231A, 32-608 Osiek

Cena:
1500 zł

20-25.09.2024

Motorowodny sternik morski Polska
Bielsko - Biała
 

zajęcia teoretyczne: Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 42/2
zajęcia praktyczne: MOLO RESORT, ul. Główna 231A, 32-608 Osiek

Cena:
1500 zł

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.