Przepisy dotyczące rejestracji sprzętu do połowu ryb

Przepisy dotyczące rejestracji sprzętu do połowu ryb

Do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego często napływały pytania dotyczące kwestii rejestracji sprzętu do połowu ryb. W związku z tym PZMiNW zwrócił się z prośbą o interpretację obowiązujących przepisów do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pan Janusz Wrona - Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa odpowiada: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 listopada 2015 roku, w sprawie stanu prawnego dotyczącego rejestracji łodzi motorowych i rejestracji sprzętu do połowu ryb, wyjaśniam, że w przypadku, gdy statek, np. łódź motorowa, została zarejestrowana w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, a jej właściciel zamierza z niej dokonywać połowu ryb, łódź NIE MUSI BYĆ DODATKOWO REJESTROWANA U STAROSTY, jako sprzęt pływający służący do połowu ryb”.

Jest to oficjalna interpretacja przepisów, jaka trafiła do PZMiNW z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W załączeniu znajduje się całe pismo Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ.