Nowe przepisy dotyczące inspekcji jachtów morskich

Nowe przepisy dotyczące inspekcji jachtów morskich

Już od dwóch dni obowiązują nowe zasady w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru kart bezpieczeństwa jachtu morskiego. Normy weszły w życie 21 września 2016 roku i są określone przez rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016r. /Dz. U. 2016 poz. 1407/

Powyższe rozporządzenie definiuje m.in.: rodzaje, tryb, zakresy przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, określa nowy wzór karty bezpieczeństwa. Uszczegółowione zostały reguły dotyczące opracowywania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu.

Przepisy które określa rozporządzenie nie są obowiązujące dla jachtów regatowych, które są kojarzone jako jachty przeznaczone tylko i wyłącznie do regat, zawodów sportowych, jachty posiadające klasę regatową, które posiadają ważny certyfikat uzyskany przez polski związek sportowy, wiosłowych łodzi regatowych, które uczestniczą w treningach i regatach na wodach morskich lub akwenach posiadających stały nadzór/obserwację/osłonę ratowniczą.
Przepisom tym również nie podlegają takie jednostki pływające jak: rowerki wodne, kajaki, deski z żaglem, pontony pneumatyczne (bez napędu) bez względu na rozmiary, a także inne jednostki pływające o długości do 5m., przy czym uprawiającym żeglugę tylko w porze od wschodu do zachodu Słońca (pora dzienna) lub w obszarach na polskim terytorium w odległości do 2 min morskich od linii brzegu morskiego. Należy tez uwzględnić, że zasady te nie dotyczą jachtów rekreacyjnych, które dobrowolnie nie podlegały one inspekcji i nie przekraczają długości 15m. Wszystkich skuterów wodnych które są wykorzystywane tylko do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem skuterów wykorzystywanych do celów komercyjnych.

Pełen tekst rozporządzenia do pobrania.

Załączniki do pobrania

pdf rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016r. /Dz. U. 2016 poz. 1407/