Znaki kardynalne

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 9
Znaki kardynalne

 

Mamy kolejną dawkę wiadomości dla motorowodniaków.

 

Na wodzie możemy spotkać różne przeszkody takie jak mielizna, głazy podwodne, wraki, itp. Na nasze szczęście istnieje międzynarodowy system oznakowania nawigacyjnego IALA, który o takich przeszkodach nas poinformuje.

 

 

 

 

 

Znaki kardynalne informują nas o zagrożeniach na wodzie oraz o tym jak je omijać. Wyróżniamy 4 znaki kardynalne: północny, wschodni, południowy, zachodni.

Aby łatwiej było każdy z tych znaków rozpoznać przedstawiamy krótki ich opis.

 1. Znak kardynalny północny (N)
  Znak szczytowy: Dwa stożki skierowane wierzchołkami do góry
  Kolor: Czarny nad żółtym
  Charakterystyka światła: światło białe migające lub szybko migające (Q lub VQ)

 2. Znak kardynalny wschodni (E)
  Znak szczytowy: Dwa stożki podstawami skierowane d siebie (tworzą figurę podobną do rombu)
  Kolor: Czarny z żółtym pasem pośrodku
  Charakterystyka światła: Białe migające w grupie, 3 błyski w grupie [Q(3) lub VQ(3)]

 3. Znak kardynalny południowy (S)
  Znak szczytowy: Dwa stożki skierowane wierzchołkami w dół.
  Kolor: Żółty nad czarnym.
  Charakterystyka światła: Światło białe, 6 mignięć plus błysk [Q(6)+LFI lub VQ(6)+LFI].

 4. Znak kardynalny zachodni (W)
  Znak szczytowy: Dwa stożki skierowane wierzchołkami do siebie (tworzą figurę przypominającą klepsydrę).
  Kolor: Żółty z czarnym pasem pośrodku.
  Charakterystyka światła: Światło białe, 9 mignięć w grupie [Q(9) lub VQ(9)]