Sygnalizacja dźwiękowa

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 11
Sygnalizacja dźwiękowa

Sygnały dźwiękowe ułatwiają komunikację na wodzie. Poniżej przedstawiamy tabelę sygnałów wraz z opisem ich znaczenia.


 

Opis dźwięku

Symbol

Znaczenie

Jeden krótki sygnał

Zmieniam mój kurs w prawo

Dwa krótkie

●●

Zmieniam mój kurs w lewo

Jeden długi

Uwaga

Trzy krótkie

●●●

Moje maszyny pracują wstecz

Cztery krótkie

●●●●

Nie mogę manewrować

Jeden długi, jeden krótki

▬ ●

Zawracam w prawo

Jeden długi, dwa krótkie

▬ ●●

Zawracam w lewo

Seria bardzo krótkich dźwięków

●●●●●●●●●

Niebezpieczeństwo zderzenia

Powtarzane długie dźwięki lub seria uderzeń w dzwon

▬ ▬ ▬ ▬

Wzywam pomocy

Seria podwójnych krótkich dźwięków

●● ●● ●●

Człowiek za burtą