Światła sygnalizacji wzrokowej statków

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 19
Światła sygnalizacji wzrokowej statków

Charakterystyka świateł jest jasno określona i na jej podstawie możemy dowiedzieć się jaki statek widzimy na horyzoncie. Taka wiedza ułatwia nam poruszanie się po akwenie nocą oraz zapewnia nasze bezpieczeństwo.

Na statkach możemy spotkać światła:
- światło widoczne dookoła widnokręgu stałe lub migające
- masztowe – białe światło, stałe, sektor świecenia to 225°
- burtowe – zielone (z prawej burty), czerwone (lewa burta), stałe, sektor świecenia 112,5°
- rufowe – białe światło, stałe, sektor świecenia 135°
 

 

W grafikach poniżej przedstawionych jest kilka typów statków, które możemy spotkać na drodze wodnej. Każdy jest pokazany od strony dziobowej, rufowej, z lewej i prawej burty.