Skala Beauforta

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 7
Skala Beauforta

Dział na dzisiaj to meteorologia - czyli nauka zajmującą się badaniem procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, w skrócie pogodą. W ramach tego działu przedstawiamy międzynarodową skalę siły wiatru – Skalę Beauforta.

Skala Beauforta służy do oceny siły wiatru na podstawie obserwacji wskazań wiatromierza, stanu morza lub zjawisk jakie można zaobserwować na lądzie.
Znajomość tej skali pomorze w ocenie warunków żeglugowych lub interpretacji wiadomości pogodowych, tak aby móc bezpiecznie zaplanować swój rejs.

 

 

°B

Nazwa/Opis

Maksymalna prędkość wiatru

Stan morza

Objawy na lądzie

kt

m/s

km/h

0

Cisza, flauta

0

0-0,2

0

Gładkie.

Zupełna cisza, dym unosi się pionowo do góry.

1

Lekki powiew

3

1,5

5

Zmarszczki na wodzie.

Dym reaguje na powiewy.

2

Słaby wiatr

6

3,3

11

Małe falki.

Liście zaczynają szeleścić.

3

Łagodny wiatr

10

5,4

19

Grzbiety fal mają wygląd szklisty.

Liście i gałązki poruszają się.

4

Umiarkowany wiatr

15

7,9

28

Małe fale tworzącą się pianą.

Większe gałęzie zaczynają się poruszać, unosi się kurz.

5

Świeży wiatr

21

10,7

38

Na falach tworzą się gęste białe grzebienie.

Małe drzewa kołyszą się.

6

Silny wiatr

27

13,8

49

Długa wysoka fala, bryzgi i piana na grzbietach.

Świst wiatru na przedmiotach, zrywa czapki z głów.

7

Bardzo silny wiatr

33

17,1

61

Piana układa się w pasma, wzburzone morze.

Duże drzewa kołyszą się.

8

Sztorm

40

20,7

74

Duże fale, pasma piany.

Łamanie gałęzi.

9

Silny sztorm

47

24,4

88

Bardzo duże fale, gęsta piana.

Wiatr może niszczyć lekkie kontrukcje.

10

Bardzo silny sztorm

55

28,4

103

Wielkie przełamujące się fale.

Drzewa wyrywane przez wiatr, niszczenie konstrukcji.

11

Gwałtowny sztorm

63

32,6

118

Nadzwyczaj wielkie fale.

Dachy i budynki ulegają zniszczeniom.

12

Huragan

63+

33+

118+

Olbrzymie fale, widzialność ograniczona.

Poważne zniszczenia konstrukcji.