Dzienne oznakowanie statków

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 20
Dzienne oznakowanie statków

Dzienne oznakowanie statków pozwala określić nam z jakim statkiem mamy do czynienia i czy przypadkiem nie ma on pierwszeństwa.

Znaki te muszą być widoczne z każdej strony, dlatego umieszczane są jak najwyżej. Oznakowania te podzielone są na kształty i kolory.

Podstawowe oznakowanie (schematy w grafice poniżej):

 • Czarna kula – statek na kotwicy,

 • Czarny stożek (skierowany wierzchołkiem w dół) na jachtach żaglowych – jacht poruszając się jednocześnie na żaglach i na silniku (traktowany jest jako statek o napędzie mechanicznym),

 • Zielona kula – prom,

 • Czarne: Kula, dwa stożki podstawami skierowane do siebie (romb), kula – statek o ograniczonej zdolności manewrowej, dodatkowo może nieść dwie kule od strony, z której znajduje się przeszkoda i dwa romby od strony, z której należy mijać taki statek,

 • Czarny walec – statek ograniczony swoim zanurzeniem,

 • Czarne dwa stożki skierowane wierzchołkami do siebie (klepsydra) – statek zajęty połowem przez trałowanie, dodatkowo może być oznaczony czarnym stożkiem skierowanym w górę - zajęty połowem innym niż trałowanie,

 • Dwie czarne kule – statek nie odpowiadający za swoje ruchy,

 • Walec: żółty z paskami przy każdej podstawie (białym nad czarnym) – statek holujący,

 • Flaga biało czerwona – statek zajęty służbą pilotową,

 • Trzy czarne kule w linii pionowej – statek na mieliźnie,

 • Trzy czarne kule ustawione w kształcie trójkąta – statek zajęty trałowaniem min,