Drogi Wodne

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz.17
Drogi Wodne

Znając już podstawy związane ze sterowaniem jachtem motorowodnym, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa możemy przejść do zagadnień związanych z akwenami na których można uprawiać sporty motorowodne.


 

Drogi wodne, gdyż to o nich mowa, są to wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne na których można pływać jachtami.

 

Możemy podzielić je sobie na:
1. Rzeki:
- dzikie, nieuregulowane – nurt i głębokość jest zmienna, rzeka meandruje (zakręca),
- uregulowane – główny nurt płynie środkiem

2. Kanały – sztucznie stworzone, służą do łączenia np. jezior.

3. Jeziora i zalewy:
- jeziora otwarte,
- jeziora zamknięte

4. Wody morskie:
- wody zatoki morskiej,
- wody portów morskich,
- morza i oceany

Na drogach wodnych możemy spotkać jeziora na których występuje różny poziom wody. Dla umożliwienia żeglugi na takich akwenach budowane są urządzenia hydrotechniczne, które możemy podzielić na:
- śluzy,
- pochylnie – rzadziej spotykane

Na drodze wodnej może być wyznaczony szlak żeglowny (farwater), czyli miejsce po którym żegluga może przebiegać bezpiecznie.