Dobra praktyka morska

REPETYTORIUM MOTOROWODNIAKA - cz. 13
Dobra praktyka morska

Dobra praktyka morska są to zalecenia postępowania na pokładzie. Składa się z rozsądku, doświadczenia, wiedzy oraz sprawnego działania. Pomaga planować rejsy morskie i bezpiecznie je przeprowadzać.

Przedstawiamy kilka elementów dobrej praktyki morskiej, które należy znać:

1. Planowanie podróży
Każdy nasz rejsy musi być zaplanowany przed opuszczeniem główek portu. Należy zapoznać się z akwenem na który się wybieramy, warunkach pogodowych, przygotować mapy i przyrządy nawigacyjne, zaopatrzenie się w prowiant i wodę,

2. Prowadzenie nawigacji
-
Do nawigacji używamy aktualnych map
- Korzystamy ze wszystkich metod nawigacji
- Prowadzimy nawigację na bieżąco

3. Obserwacja – polega ona na nieustannej obserwacji horyzontu i pogody. Osoba prowadząca obserwację nie zajmuje się innymi czynnościami.

4. Wachty
Obowiązki oficera wachtowego:
- pełni wachtę na wyznaczonym stanowisku,
- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo,
- kontroluje czy sternik utrzymuje kurs,
- zapewnienie ciągłej obserwacji,
- ma do dyspozycji wszystkie środki sygnalizacyjne