System GMDSS, czyli jak to ugryźć

System GMDSS, czyli jak to ugryźć

W dniu 1 lutego 1999 r. wdrożono system GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), czyli Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa. Stało się tak z inicjatywy IMO, czyli Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz ITU, czyli Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. System GMDSS stał się nieodłączną częścią konwencji SOLAS (International Convention of Life at Sea) i obowiązuje na wszystkich statkach jej podlegających (o pojemności powyżej 300 ton rejestrowych).

Nie można było zapomnieć o pozostałych uczestnikach ruchu na wodzie. Dlatego, niektóre elementy tego systemu oraz wybrane procedury łączności stały się obowiązkowe na małych statkach (np. na kutrach, jachtach motorowych i żaglowych). Są to jednostki o pojemności mniejszej od 300 ton rejestrowych, czyli niepodlegające konwencji SOLAS.

Wymagania, dotyczące wyposażenia statków, infrastruktury brzegowej oraz wyszkolenia teoretycznego i praktycznego osób ubiegających się o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych GMDSS są zawarte w postanowieniach systemu GMDSS oraz w Regulaminie Radiokomunikacyjnym wydawanym przez ITU.

Słowniczek na dziś:

GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa

IMO - International Maritime Organization - Międzynarodowa Organizacja Morska

SOLAS - International Convention of Life at Sea - Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu

ITU - International Telecommunication Union - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

RR - Radio Regulations - Regulamin Radiokomunikacyjny

O tym, jakie są świadectwa operatora i jak zdać egzamin w następnym odcinku....