Świadectwa radiooperatora, o co chodzi?

Świadectwa radiooperatora, o co chodzi?

Konwencja SOLAS oraz Regulamin Radiokomunikacyjny wyróżniają następujące rodzaje świadectw operatorów statkowych urządzeń radiowych:

Świadectwa obowiązujące na statkach podlegających konwencji SOLAS:

  • świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (RE I) - First-class radio electronic certificate - uprawnia ono do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych (CRS)
  • świadectwo radioelektronika drugej klasy (RE II)Second-class radio electronic certificate - uprawnia ono do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych (CRS)
  • świadectwo ogólne operatora (GOC)General operator's certificate - uprawnia do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych (CRS)

  • świadectwo ograniczone operatora (ROC)Restricted operator's certificate - uprawnia do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich w obszarze morza A1

Świadectwa obowiązujące na statkach niepodlegających konwencji SOLAS:

  • świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC)Long Range Certificate - uprawnia do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS pływających na wszystkich obszarach żeglugi
  • świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC)Short Range Certificate - uprawnia do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS w obszarze morza A1
  • świadectwo operatora radiotelefonisty w zakresie VHF - VHF Radiotelephone Operator's Certificate - uprawnia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych, pracjących w morskim zakresie VHF (Very High Frequencies)

Słowniczek na dziś:

CRS - Coast Radio Station - Stacja nadbrzeżna

VHF - Very High Frequencies - bardzo wysokie częstotliwości (30-300 MHz), fale metrowe