Radiostacja Icom IC-M423

Radiostacja Icom IC-M423

Radiostacja VHF Icom – jest to radiotelefon który można spotkać w Urzędzie Komunikacji Elektornicznej przystępując do egzaminu radiooperatora bliskiego zasiegu SRC. Chcielibyśmy przedstawić jak wygląda taka radiostacja oraz jak zbudowane jest menu urządzenia.

Panel przedni radiostacji:

1. Przycisk distress
2. ENT – enter - służy do potwierdzania
3. Przyciski „prawo” i „lewo” - zmieniają funkcję dolnych przycisków (nr 9)
4. Przysiski „góra” i „dół” - zmieniają kanały lub służą do nawigacji w menu urządzenia
5. CLEAR – wyjście z menu urządzenia
6. MENU – wejście do menu urządzenia
7. Vol/SQL/PWR – uruchamianie radiostacji, zmiana mocy głosnika, zmiana wyciszenia szumów
8. 16/C – szybkie wejście na kanał 16
9. 4 dolne przyciski, nad każdym z nich na ekranie wyświetli się funkcja, można strzałkami je zmieniać:
SCAN – skanowanie kanałów
DW – dual watch – podwójny nasłuch
HI/LO – zmiana mocy sygnały wychodzącego (nie ma to wpływu na moc sygnałów odbieranych))
CHAN – powrót z kanału „16” na poprzedni na jakim prowadziliśmy nasłuch
PA – głośnik zewnętrzny na pokładzie, np. do wydawani komend
RX – ustawienia mocy głośnika zewnętrznego
HORN – róg mgłowy – nadawanie sygnałów
INCM – intercom – możliwość prowadzenia romów między kabinami – przy zainstalowaniu odpowiednich urządzeń
AQUA – oczyszczanie głośnika zawnętrznego z wody
GIWAZDKA – dodawanie kanału do pamięci, można później za pomocą przycisków „góra” i „dół” na „gruszce pomiędzy nimi wybierać kanały do nasłuchu
NAME – zmiana podpisu pod kanałem na głównym ekranie
BKLT – zmiana ustawień jasności ekranu
LOG – spis sygnałó DSC odebranych przez radiotelefon
 

 

Menu urządzenia, czyli jak ułóżone są poszczególne ustawienia radioteleofnu i gdzie możemy znaleźć wywołania DSC, wprowadzić pozycję, sprawdzić numer MMSI itp.

Przyciskami „góra”, „dół” i „ENT” możemy nawigować po menu urządzenia. Jest ono podzielone na: