Magiczne obszary

Magiczne obszary

Wszystkie urządzenia radiowe, podsystemy składowe i inne elementy systemu GMDSS posiadają różne właściwości. Kluczową sprawą jest zasięg i rodzaj transmitowanych sygnałów. Dlatego nie jest możliwe zastosowanie jednego urządzenia, które zapewni nam nieprzerwaną i skuteczną łączność z brzegiem, czyli podstawową funkcję systemu GMDSS.

Biorąc pod uwagę powyższe założenie, wyposaża się statki w urządzenia radiowe w zależności od obszaru morskiego, w którym statek/jacht będzie żeglował. W systemie GMDSS wyróżniamy następujące obszary:

A1 - obszar morski, znajdujący się w zasięgu radiotelefonicznym przynajmniej jednej stacji nadbrzeżnej pracującej w paśmie morskim VHF, z którego możliwa jest ciągła i skuteczna łączność alarmowa za pomocą DSC na kanale 70 (156,525 MHz). Obszar ten jest wyznaczony przez administrację kraju nadbrzeżnego. W przybliżeniu przyjmuje się, że zasięg pokrycia obszaru A1 wynosi 20-30 mil morskich. Jest on wyznaczany dla każdej stacji nadbrzeżnej indywidualnie.

A2 - obszar morski (z wyłączeniem obszaru A1), znajdujący się w zasięgu przynajmniej jednej stacji nadbrzeżnej pracującej w paśmie morskim MF, z którego możliwa jest ciągła i skuteczna łączność alarmowa za pomocą DSC na częstotliwości 2187,5 kHz. Obszar ten jest wyznaczony przez administrację kraju nadbrzeżnego. W przybliżeniu przyjmuje się, że zasięg pokrycia obszaru A2 wynosi około 150 mil morskich. Jest on wyznaczany indywidualnie dla stacji nadbrzeżnej.

A3 - obszar morski (z wyłączeniem obszaru A1 i A2), znajdujący się w zasięgu satelitów geostacjonarnych systemu INMARSAT, z którego możliwa jest ciągła i skuteczna łączność alarmowa za pomocą terminalu INMARSAT. W przybliżeniu przyjmuje się, że zasięg pokrycia obszaru A3 zawiera się między 70N do 70S szerokości geograficznej.

A4 - jest to obszar znajdujący się poza obszarami A1, A2 i A3.