Kanapka, czyli podsystemy, podsystemy...

Kanapka, czyli podsystemy, podsystemy...

W rejsie morskim musimy być przygotowani na najgorsze. W łączności alarmowej i bezpieczeństwa (system GMDSS) istotny jest podział środków radiokomunikacji morskiej na tzw. podsystemy składowe. Dzięki temu możemy alarmować w niebezpieczeństwie ręcznie i automatycznie, prowadzić wywołania bezpieczeństwa i ogólne, automatycznie odbierać ostrzeżenia nawigacyjne, meteorologiczne, pilne oraz prognozy pogody. Jednym słowem mamy łączność z lądem.

GMDSS składa się z następujących podsystemów:

  • Radiotelefonia - RTF (ang. Radiotelephony) - najczęściej stosowana do komunikacji pomiędzy stacjami, łatwa i szybka.
  • Cyfrowe selektywne wywołanie - DSC (ang. Digital Selective Calling) - pracuje w radiostacjach VHF, MF, HF i zapewnia automatyczne alarmowanie do wszystkich stacji.
  • System COSPAS-SARSAT i morskie radiopławy awaryjne EPIRB ( ang. Emergency Position Indicating Radio Beacons) - uruchamiane ręcznie przez operatora lub automatycznie po wpadnięciu do wody.
  • INMARSAT - satelitarny system łączności ruchomej.
  • NDBP - (ang. Narrow Band Direct Printing) - system wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej.
  • GNSS - (ang. Global Navigation Satellite System) - system nawigacji satelitarnej - stanowi wsparcie systemu GMDSS jako źródło pozycji, jest także częścią systemu COSPAS-SARSAT (segmant satelit MEOSAR).
  • SART - (ang. Search and Rescue Transponder) - transponder radarowy, służący do lokalizacji w akcjach SAR
  • AIS-SART - (ang. Automatic Identification System - Search and Rescue Transmitter) - nadajnik AIS do lokalizacji w akcjach SAR
  • NAVTEX - system transmisji morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) na statki.

Na poniższym schemacie przedstawiono najważniejsze założenia systemu GMDSS oraz podsystemy i urządzenia pracujące w nim. Właściwie jest to cała filozofia GMDSSu.