Jakie świadectwo warto posiadać?

Jakie świadectwo warto posiadać?

Nierzadko stajemy przed dylematem, jakie świadectwo radiooperatora powinniśmy posiadać, aby spokojnie czarterować jachty na morzach.

Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, posiadanie świadectwa radopooperatora jest wymagane na jachtach wyposażonych w radiostację i uprawnia do jej obsługi. Po drugie, spośród wszystkich rodzajów obowiązujących świadectw radiooperatora, wprowadzonych przez Konwencję SOLAS i Regulamin Radiokomunikacyjny (RR), żeglarzy i motorowodniaków dotyczą tylko 2 z nich. Są to świadectwa obowiązujące na statkach niepodlegających konwencji SOLAS. Dla przypomnienia:

  • świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC)Long Range Certificate - uprawnia do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS pływających na wszystkich obszarach żeglugi

Wzór świadectwa łączności operatora bliskiego zasięgu SRC

  • świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC)Short Range Certificate - uprawnia do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS w obszarze morza A1

Wzór świadectwa łączności operatora bliskiego zasięgu SRC

Z reguły jachty czarterowe (żaglowe, motorowe, barki, itp) są wyposażone w radiostacje dla obszaru morskiego A1. Dlatego też świadectwo SRC w zupełności nam wystarczy. W przypadku pozostałych jednostek, wyposażonych w radiostacje dla obaszaru morza A2, A3 lub A4, wymagane jest posiadanie świadectwa LRC. Na podstawie tych dokumentów możemy obsługiwać w/w radiostacje.

Świadectwo radiooperatora LRC jest najwyższym uprawnieniem tego typu w radiokomunikacji morskiej na statkach niepodlegających Konwencji SOLAS. Nie jest wymagane posiadanie świadectwa SRC, aby podejść do egzaminu na LRC.