Funkcje GMDSS?

Funkcje GMDSS?

Wymagania radiokomunikacyjne musi spełniać każda stacja statkowa na podstawie konwencji SOLAS oraz każda administracja morska. Skoro już tyle mówimy o systemie GMDSS, pora zadać pytanie o podstawowe funkcje, które on spełnia:

- alarmowanie w niebezpieczeństwie - czyli wysyłanie krótkiego komunikatu alarmowego, który skutecznie dotrze do RCC (bezpośrednio lub przez stację nadbrzeżną) i może być odebrany przez statki znajdujące się w pobliżu. Alarmowanie może być inicjowane ręcznie lub automatycznie za pomocą radiopławy awaryjnej EPIRB. Do tego celu wykorzystuje się międzynarodowe częstotliwości alarmowe: 156,525 MHz (kanał 70 VHF); 2187,5 kHz, częstotliwości alarmowe zakresu fal krótkich (HF), statkowy terminal Inmarsat (SES) i wspomnianą wcześniej radiopławę awaryjną.

Odbiór alarmowania powinien być potwierdzony przez stację nadbrzeżną lub RCC i to one mają pierwszeństwo w potwierdzaniu. W przypadku, kiedy alarmowanie jest nadane w imieniu innego statku, nazywa się ono pośrednim alarmowaniem w niebezpieczeńswie.

- łączność koordynacyjna - jest to łączność zapewniająca sprawne działanie służb biorących udział w akcji ratunkowej - lotnictwo, jednostki morskie oraz strona lądowa.

- łączność SAR na miejscu - polega na utrzymaniu łączności pomiędzy jednostką dowodzącą akcją SAR, statkiem w niebezpieczeństwie, innymi jednostkami zaangażowanymi znajdującymi się w obszarze oraz stacją brzegową. Do tego celu wykorzystywane są radiotelefoniczne częstotliwości niebezpieczeństwa w zakresie VHF: kanał 16 (156,8 MHz) i 06; w zakresie MF 2182 kHz; w zakresie HF 4125 kHz; oraz częstotliwości lotniczej służby ruchomej: 3023 kHz,5680 kHz, 121,5 MHz i 123,1 MHz.

- lokalizowanie miejsc wypaku - do tego celu używane są radiopławy awaryjne, które pozwalają na określenie pozycji rozbitków, transpondery radarowe SART, których sygnały są odbierane przez radary jednostek poszukujących, nadajniki AIS-SART, których sygnały są odbierane przez statkowe odbiorniki AIS.

- łączność ogólna - zapewnia możliwość prowadzenia korespondencji z lądem oraz innymi statkami z reguły za pomocą środków radiotelefonicznych. Przykłady: korespondencja w kapitanatem portu lub bosmanatem, komunikacja z mariną, zgłoszenie wejścia/wyjścia, meldowanie się w punktach raportowych, itd.

- łączność "mostek-mostek" (bridge to bridge) - do jej celu stosuje się radiotelefon VHF: kanały 06 (156,300 MHz), 13 (156,650 MHz), 16 (156,800 MHz).

- łączność związana z rozpowszechnianiem morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) - w systemie GMDSS jest zapewniony odbiór informacji nawigacyjnych i meteorologicznych oraz wszystkich pilnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi. Do tego celu jest stosowane są: system NAVTEX na częstotliwości 518 kHz, system Inmarsat oraz fale krótkie (HF) w systemie WWNWS.