Dlaczego właśnie GMDSS?

Dlaczego właśnie GMDSS?

Każdy statek morski powinien być odpowiednio wyposażony, a załoga przygotowana w taki sposób, aby mieć możliwość uzyskania natychmiastowej łącności z lądem. Łączność ta musi spełniać określone funkcje. Musi zapewnić odpowiednią jakość do przesyłu danych i wiadomości głosowych oraz pokonać bardzo duże odległości.

Tylko w systemie GMDSS jest możliwe spełnienie tych założeń. Dlaczego? Ponieważ w jego skłąd wchodzą środki techniczne (urządzenia i podsystemy) oraz organizacyjne (regulaminy, operatorzy), zapewniające ludziom i statkom bezpieczństwo łączności.

Bardzo ważną cechą systemu GMDSS jest możliwość automatycznego (a także ręcznego) przeprowadzania procesu alarmowania w niebezpieczeństwie przez statek zagrożony, odbioru sygnałów alarmowych od innych statków oraz nawiązania łączności międy innymi stacjami morskimi. Taka możliwość jest zapewniona dzięki dywersyfikacji środków łączności na podsystemy, pracujące z wykorzystaniem różnych zakresów częstotliwości. Podsystemy łączności naziemnej wykorzystują fale średnie - MF, fale krótkie - HF oraz ultrakrótkie - VHF. Podsyatemy łączności satelitarnej wykorzystują pasma L i C. W użyciu są również pasma częstotliwości 406 MHz i 9 GHz.

Łączność alarmowa, bo to o niej głównie jest mowa, gdy chodzi o GMDSS, jest najważniejsza i posiada najwyższy priorytet. Gdy statek zagrożony alarmuje o swojej sytuacji, dzięki różnym rodzajom komunikacji, RCC oraz statki w pobliżu miejsca katastrofy są powiadamiane natychmiast za pomocą łączności naziemnej MF/HF/VHF oraz satelitarnej (INMARSAT, COSPAS-SARSAT).

W następnym odcinku będzie więcej o systemie GMDSS i jego szczytnych założeniach oraz o "magicznych" obszarach....zapraszam.

Słowniczek na dziś:

VHF - Very High Frequency - bardzo wysokie częstotliwości (30-300 MHz), fale metrowe

HF - High Frequencies - wysokie częstotliwości (3-30 MHz), fale dekametrowe

MF - Medium Frequencies - średnie czętotliwości (300-3000 kHz), fale hektometrowe

INMARSAT - system ruchomej łączności satelitarnej

COSPAS-SARSAT - satelitarny system lokalizacji radiopław awaryjnych

RCC - Rescue Coordination Centre - Ratownicze Centrum Koordynacyjne