Węzeł wantowy (inaczej zwany wyblinką)

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.3
Węzeł wantowy (inaczej zwany wyblinką)

W akademii Pana "SUPEŁKA" poznamy dziś kolejny węzeł - wantowy (inaczej zwany wyblinką).
Jest to węzeł wykorzystywany często do wiązania na wantach np. drabinek sznurowanych. Węzeł ten bardzo silnie się zaciska - dlatego też, jest on często unikanym węzłem do cumowania!
Należy pamiętać, aby średnica liny na której zostaje mocowany węzeł, nie była mniejsza od liny którą go wiążemy. W przeciwnym razie będzie się on ślizgał.
Aby wykonać węzeł wantowy należy prostą linę chwycić skrzyżowanymi rękami z góry. Następnie ręce rozkrzyżowujemy. Wewnętrzne strony dłoni zwracamy do siebie - gotowe :)
Jeżeli dany węzeł chcemy wykonać na wancie, należy odtworzyć jego przebieg, do czego może posłużyć niniejsze zdjęcie.