Szkolenia i egzaminy w dobie COVID-19

Szkolenia i egzaminy w dobie COVID-19

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania wynikające z przeprowadzania szkoleń na uprawnienia motorowodne będą realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych. Wprowadzone one zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww. aktywności i wynikają one bezpośrednio z obowiązujących przepisów oraz racjonalnego zachowania w obecnej sytuacji (zalecenia dot. zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.).

Procedury wdrożone przez charter.edu.pl Piotr Kowalski i wspólnicy sp.j. w miejscu przeprowadzania egzaminów (zwanym dalej: Ośrodkiem) obejmują co następuje:

 1. Ośrodek zapewni dostęp do środków dezynfekujących, zarówno w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzane szkolenie jak i na jednostkach pływających.
 2. Ośrodek zapewni taką organizację sali szkoleniowej, aby były zachowane zasady dystansu społecznego – stoliki jednoosobowe, odległość pomiędzy osobami nie mniejsza niż 2 metry.
 3. Powierzchnie, które mogą być dotykane przez uczestników szkolenia (klamki, stoliki, krzesła, elementy wyposażenia jednostek pływających itp.) będą dezynfekowane przed rozpoczęciem szkolenia przez każdą kolejną grupę kursantów.
 4. Po każdym dniu szkolenia lub egzaminowania sala szkoleniowa będzie dezynfekowana przy użyciu generatora ozonu a następnie wietrzona.
 5. Osoba wchodząca na teren ośrodka wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje się poleceniom pracowników, zgodnie z treścią OŚWIADCZENIA CV-19, które podpisuje przed wejściem na teren ośrodka.
 6. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie osoba z wyznaczonym terminem szkolenia.
 7. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka musi posiadać własną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos. Odsłonięcie twarzy nastąpi tylko w przypadku konieczności potwierdzenia tożsamości osoby, w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka i zgodnie z procedurą uwzględniającą szczególne środki ostrożności
 8. Osoba wchodząca na teren ośrodka zgadza się na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni Celcjusza), osoba nie zostanie dopuszczona do szkolenia.
 9. Osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym oraz powtórzenie tej czynności w każdej wskazanej przez pracownika ośrodka strefie i noszenia rękawiczek ochronnych.
 10. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i zachowania norm odległości między poszczególnymi osobami.
 11. Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa przekaże pracownik ośrodka przed rozpoczęciem szkolenia.

Załączniki do pobrania

pdf Oświadczenie COVID-19