Supeł potrójny, biczowników, kapucyński

AKADEMIA PANA SUPEŁKA cz.26
Supeł potrójny, biczowników, kapucyński

Dziś Pan Supełek postanowił przedstawić Wam kolejny węzeł. Tym razem jest to SUPEŁ POTRÓJNY.
Należy on do grupy stoperów, czyli zgrubień znajdujących się na końcu liny. W średniowieczu supeł ten był nazywany węzłem biczowników. Od XVII wieku węzłem kapucyńskim, nazwa ta wzięła się od wiązania na całej długości sznura habitu zakonników takich o to supełków. W późniejszych czasach brytyjscy marynarze nazywali supeł potrójny węzłem krwawym od wiązania go na 9 ogonach bicza, którym wymierzano karę chłosty na statkach floty angielskiej.
Należy pamiętać, aby węzeł był zaciskany zdecydowanym ruchem prze obie ręce, czyli aby były ciągnięte jednocześnie końcówka i bierna.
Węzeł który jest prawidłowo wykonany - ma uwidocznione tylko okręcania.
Supeł taki można wykorzystywać jako ciężarek rzutkowy, lub stoper na końcu liny.