Znajdź nas na Facebooku

Radiooperator SRC

Kurs radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC Terminy kursów
Informacje o kursie

Informacje o kursie

Szkolimy na rzeczywistych radiostacjach VHF-DSC i urządzeniach systemu GMDSS. Najskuteczniej przygotowujemy do egzaminów przed komisją w delegaturze UKE.

Na jachcie morskim niepodlegającym konwencji SOLAS, wyposażonym w urządzenia systemu GMDSS dla obszaru morza A1, musi znajdować się posiadacz licencji radiooperatora SRC. Każdy dobry skipper powinien takie uprawnienia posiadać osobiście. Po kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe świadectwo SRC. Jest to jedyne uznawane na całym świecie, polskie uprawnienie tego typu.


Licencja radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC uprawnia do:

Obsługi radiostacji na statku niepodlegającym konwencji SOLAS w obszarze morza A1

Wzór świadectwa łączności operatora bliskiego zasięgu SRC

Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu powinna wykazać się:
1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi podsystemów i urządzeń radiowych podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1;
2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu;
3) elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych w łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF.

 

Do kogo są kierowane szkolenia?

Do kogo są kierowane szkolenia?

Dla wszystkich osób powyżej 15. roku życia.

Czego nauczymy Cię na szkoleniu?

Czego nauczymy Cię na szkoleniu?

  • Praktycznej obsługi radiostacji VHF-DSC
  • Wywołań DSC (DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE)
  • Podstaw i zasad działania systemu i podsystemów GMDSS
  • Podstaw Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU
  • Praktycznego prowadzenia korespondencji w języku angielskim i polskim na fonii: alarm DISTRESS, odwołanie alarmu, korespondencja w akcji SAR, korespondencja ze stacją nadbrzeżną, korespondencja rutynowa i wiele innych
  • Obsługi EPIRB, SART, NAVTEX oraz AIS-SART
Informacja o cenach kursów i egzaminów

Informacja o cenach kursów i egzaminów

Koszt egzaminu i wydania świadectwa: 125 zł/os. (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu (także poprawkowego lub uzupełniającego) składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku do siedziby UKE).

Co otrzymujesz w cenie?

Co otrzymujesz w cenie?

Intensywny kurs z doświadczonym instruktorem, podręcznik do nauki "Łączność bliskiego zasięgu na morzu" (wszystkie materiały szkoleniowe rozdawane są na zajęciach), testy przygotowujące do egzaminu, zajęcia praktyczne w naszym laboratorium GMDSS.

Uwaga! Nie stosujemy żadnych ukrytych kosztów.

Dodatkowe informacje/ uwagi

Dodatkowe informacje/ uwagi

Zestaw pytań testowych, harmonogram egzaminów UKE, wniosek o wydanie świadectwa w załącznikach do pobrania u dołu strony.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wcześniejszych szkoleń w naszej Galerii

Dla grup chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Skontaktuj się z biurem i umów na rozmowę z naszym przedstawicielem.

Posiadaczy świadectwa SRC zapraszamy na kolejny stopień wtajemniczenia kurs radiooperatora łączności dalekiego zasięgu LRC. Szkolenie takie organizujemy w wybranych lokalizacjach zgodnie z harmonogramem lub w dowolnym miejscu dla zorganizowanych grup na oryginalnym sprzęcie MF/HF DSC.

Terminy kursów

Terminy kursów

23 - 24.02.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

25.02.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Rzeszów 

05 - 06.03.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


12 - 13.03.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Warszawa 

25.03.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bydgoszcz 

26 - 27.03.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

09 - 10.04.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Warszawa 

15.04.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bydgoszcz 

23 - 24.04.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


06.05.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Rzeszów 

07 - 08.05.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

18 - 19.05.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


26.05.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Warszawa 

04 - 05.06.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


11 - 12.06.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

17.06.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Rzeszów 

24.06.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bydgoszcz 

30 - 31.07.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


10 - 11.09.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


15.09.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

16.09.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Rzeszów 

06.10.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

08 - 09.10.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Warszawa 

15 - 16.10.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


28.10.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bydgoszcz 

06 - 07.11.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Bielsko-Biała 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała


10.11.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

17.11.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Rzeszów 

(Rozpoczęcie szkolenia przy min. 3 os.)24.11.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Kraków 

01.12.2018

Cena: 350 zł

Rezerwuj
Radiooperator SRC
Warszawa 

Termin Lokalizacja kursu Cena

23 - 24.02.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

25.02.2018

Radiooperator SRC
Rzeszów
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

05 - 06.03.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

12 - 13.03.2018

Radiooperator SRC
Warszawa
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

25.03.2018

Radiooperator SRC
Bydgoszcz
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

26 - 27.03.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

09 - 10.04.2018

Radiooperator SRC
Warszawa
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

15.04.2018

Radiooperator SRC
Bydgoszcz
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

23 - 24.04.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

06.05.2018

Radiooperator SRC
Rzeszów
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

07 - 08.05.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

18 - 19.05.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

26.05.2018

Radiooperator SRC
Warszawa
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

04 - 05.06.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

11 - 12.06.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

17.06.2018

Radiooperator SRC
Rzeszów
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

24.06.2018

Radiooperator SRC
Bydgoszcz
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

30 - 31.07.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

10 - 11.09.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

15.09.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

16.09.2018

Radiooperator SRC
Rzeszów
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

06.10.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

08 - 09.10.2018

Radiooperator SRC
Warszawa
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

15 - 16.10.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

28.10.2018

Radiooperator SRC
Bydgoszcz
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

06 - 07.11.2018

Radiooperator SRC
Bielsko-Biała
 

Charter.edu.pl
ul. Piłsudskiego 42/2, Bielsko-Biała

Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

10.11.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

17.11.2018

Radiooperator SRC
Rzeszów
 

(Rozpoczęcie szkolenia przy min. 3 os.)


Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

24.11.2018

Radiooperator SRC
Kraków
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce

01.12.2018

Radiooperator SRC
Warszawa
 
Rezerwuj miejsce
350 zł Rezerwuj miejsce
 

Załączniki do pobrania

Pobierz plik pdf Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2018
Pobierz plik pdf Materiały do egzaminu testowego SRC
Pobierz plik pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
Pobierz plik pdf Wniosek o wydanie świadectwa radiooperatora

Formularz kontaktowy 

* - pola wymagane

 

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

33 814 80 70

pn - pt  8:00 - 16:00
Kontakt telefoniczny

511 367 070

pn - pt  8:00 - 16:00
Czarter jachtu chorwacja
Księgarnia morska
ISSA - Federacja Szkół Żeglarskich
STCW.pl
Czas na MOLO
Marina Karsibór